.

Vrede of oorlog

De opgetekende geschiedenis van de mensheid kent geen perioden dat er overal vrede bestond. Daarvoor moeten we teruggaan naar de collectieve herinnering van een nog vroegere periode waarin er een paradijselijke toestand bestond, een gouden tijd, een Vedische tijd.

Sindsdien is het steeds verder bergaf gegaan met de mensheid. Sinds 1000 v.C. zijn er meer dan 8000 vredesverdragen gesloten die gemiddeld niet langer dan negen jaar standhielden. Dus vredesverdragen zijn geen effectieve techniek om vrede te brengen.

In onze tijd kennen we een aantal andere methoden om vrede te bewerkstellingen. Het ontwikkelen van nieuwe wapentechnologieën of defensieschilden is er een van. Maar daarmee komt vrede niet dichterbij. Of oorlog nu gevoerd wordt met stokken of met atoomwapens, het is geen vréde. Vrede wil zeggen dat er geen vijanden zijn.

Wederzijdse afschrikking is een andere manier. Door zulke afgrijselijke wapens te maken dat niemand het aandurft om op de knop te drukken, balanceert de wereld voortdurend op de rand van algehele vernietiging. Is dat vrede?

Supranationale organisaties doen pogingen om door dialoog de wereld vreedzamer te maken. Hoe goedbedoeld hun pogingen ook zijn, het heeft geen einde gebracht aan het uitbreken en voortwoekeren van oorlogen.

De Volkerenbond werd opgericht in 1920 om zeker te stellen dat de Eerste Wereldoorlog de ‘oorlogwas die een eind zou maken aan alle oorlogen’. Twintig jaar later barstte de Tweede Wereldoorlog los.

De Verenigde Naties is opgericht in 1945 om eens en voor al een einde te maken aan oorlogen en conflicten tussen landen. Sindsdien zijn er meer dan 150 grote oorlogen gevoerd.

Waarom zouden deze methoden in de toekomst wel werken?

Er is een nieuwe techniek nodig.

Daarover gaat deze conferentie: Een nieuwe toekomst voor de mens door nieuwe kennis en technieken.

Onvrede of vrede?
Miljoenen mensen zijn gestrest en maken onderling ruzie. Zij stralen onvrede uit in het collectief bewustzijn. Treedt dat op al te grote schaal op, dan ontstaat er oorlog. Wie wind zaait zal storm oogsten. Dit oude gezegde is maar al te waar.

Anderzijds is de mens – als zijn bewustzijn volledig tot rust komt en contact maakt met het verenigd veld – in staat de aanzet te geven tot vrede. Als hij weet hoe. De techniek hiervoor bestaat niet uit het denken van het woord vrede of zo. De techniek bestaat uit transcenderen en contact maken met het verenigd veld om daarna de specifieke gedachtenimpulsen te geven van het TM-Sidhiprogramma die stammen uit de vedische traditie.

Deze meditatietechnieken om vrede te scheppen zijn gebaseerd op het verenigd veld uit de natuurkunde. In het verenigd veld is alles één, er bestaat op dat niveau geen tweede. Tweedracht is er per definitie onmogelijk, er kan alleen vrede heersen. En die straalt vanzelf uit in de samenleving als het verenigd veld tijdens de meditatie wordt bereikt, of ‘aangeboord’.

Individuele beoefening van de TM-techniek heeft op zichzelf al een vredescheppend effect. Toevoeging van het TM-Sidhiprogramma maakt dat nog veel sterker. Het grootst is het vredescheppende effect wanneer het TM-Sidhiprogramma in groepen wordt beoefend. Het in groepen beoefenen van het TM- en het TM-Sidhiprogramma wordt de Maharishi Technologie van het Verenigd Veld genoemd.

Een belangrijk onderdeel van het TM-Sidhiprogramma is ‘yogisch vliegen’. Daarbij worden – door impulsen naar het verenigd veld – natuurwetten verlevendigd die fundamenteler zijn dan de zwaartekracht en dan is het lichaam in staat moeiteloos op te stijgen. Dit vormt het bewijs dat de persoon de sidhitechnieken juist toepast. Momenteel wordt gewoonlijk alleen het eerste stadium bereikt van het ‘hoppen’, maar dit is al voldoende voor een krachtig vredescheppend effect.

Omdat het verenigd veld een veld van pure vrede is, kost het opwekken en verspreiden van vrede vrijwel geen moeite. Daarom hoeven de groepen TM-Sidhibeoefenaars ook niet groot te zijn. Enkele honderden per stad, enkele duizenden voor een groot land zijn voldoende.

Om dit in elk land te organiseren worden Vredesregeringen opgericht in zoveel mogelijk landen, waaronder Nederland.  

 


Entire contents copyright © 2005 Maharishi Vedisch Instituut.
All rights reserved.
Please refer to legal details concerning copyright and trademark protection.
Comments send to: webmaster

Last update: 4/2005