.

Wereldvrede.nl -> Actie voor Onoverwinlijk Nederland in 2005/6 -> Conferentie RAI

PERSBERICHT

Donderdag 8 december 2005

Update - Persbijeenkomst vanmiddag 15.30 uur, Amsterdam RAI, Congrescentrum Zaal F, Europaplein 8, Amsterdam

Dr. Bevan Morris en Dr. Eike Hartmann
vanmiddag in Amsterdam -
Veiligheid in de wereld belangrijk thema
op conferentie

Tijdens de conferentie Een nieuwe toekomst voor de mens, die vandaag in Amsterdam RAI begint, vormt de veiligheid in de wereld een belangrijk thema. De Maharishi Universiteit van Wereldvrede, die vandaag wordt geďnaugureerd, biedt studenten tal van mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid. Op de persbijeenkomst die vanmiddag voorafgaand aan de conferentie plaatsvindt, zullen universiteitspresident Bevan Morris en architect Eike Hartmann het woord voeren. Ook Volker Schanbacher, Willem Meijles en Paul Gelderloos zullen daar acte de présence geven.

Dr. Bevan Morris is president van de Raad van Bestuur van de Maharishi University of Management in de Verenigde Staten. Hij is premier van het Universele Land voor Werelvrede - de wereldwijde organisatie die actief de condities schept die moeten leiden tot een vreedzame wereld en een nieuwe toekomst voor ieder mens. De Duitser Eike Hartmann is architect en maakte furore met het ontwerpen van woningen die erop gericht zijn geluk en gezondheid van de bewoners te bevorderen.
Dr. Volker Schanbacher is president van de Maharishi University of World Peace. Dr. Willem Meijles is een Nederlandse wiskundige die zich ervoor inspant Nederland een betere toekomst te geven. Meijles is Raja van Nederland. Dr. Paul Gelderloos, CEO van Pantheres Capital, is de Nederlandse organisator van de conferentie.

Bevan Morris, Eike Hartmann en Paul Gelderloos zijn beschikbaar voor interviews.

Universiteiten

De conferentie, die duurt van 8 tot en met 15 december, heeft als thema Een nieuwe toekomst voor de mens. De conferentie valt samen met de inauguratie in Nederland van een drietal universitaire instellingen, waaronder de Maharishi Universiteit van Wereldvrede. Studenten aan Maharishi Universiteiten doen totale kennis op, die hen niet alleen vooruitbrengt in privé- en beroepsleven, maar bovendien een belangrijke bijdrage vormt voor de totstandkoming van wereldvrede. De opleidingen duren gemiddeld 4 jaar voor de BA- en MA-opleiding en 2 jaar voor PhD-opleiding.

Conferentiedagen

De conferentie vindt plaats in zaal F van de RAI en is dagelijks vrij toegankelijk. De conferentiedagen beginnen op werkdagen om 19.00 uur en in het weekend om 15.00 uur. Zie ook www.wereldvrede.com

/ / / / / / Einde persbericht / / / / / /

Meer informatie:
dr. Rik Jung, telefoon (06) 538 650 71
ir. Bert Zijlstra (06) 270 339 73

[Sluit dit venster]