.

Bewustzijn gebaseerd onderwijs

Onderwijs voor de toekomst

Bewustzijn-gebaseerd onderwijs wordt op elk niveau gegeven, van groep 1 van de basisschool tot en met promotie aan de universiteit.

Opvoedkundigen zijn tot de conclusie gekomen dat het hoog tijd wordt  om uit te kijken naar onderwijssystemen die uitgebalanceerde mensen afleveren.
Onderwijs op basis van bewustzijn is een van de nieuwe systemen die onder de loep worden genomen.
Er wordt over gesproken op onderwijsconferenties.
In wetenschappelijke tijdschriften verschijnen er onderzoeken over.

Bijvoorbeeld in 2001 in het blad Intelligence. Klik hier voor een samenvatting.

Onderwijsmensen gaan kijken op scholen die onderwijs op basis van bewustzijn geven.

Er zijn over de hele wereld zo’n duizend scholen op basis van bewustzijn, waaronder Engeland, India, de Verenigde Staten. Ook in Nederland staat een school die TM in het curriculum heeft opgenomen.

Klik hier voor meer informatie...

Niemand weet in deze tijd precies welke nieuwe vaardigheden en kennis er nodig zijn voor de wereld van morgen. De beste voorbereiding op de toekomst bestaat dus niet uit een beperkte vakopleiding, maar uit universeel onderwijs dat leerlingen in staat stelt flexibel in te spelen op veranderingen. Onderwijs dat kinderen een stevige basis geeft in zichzelf.
Aangezien bewustzijn datgene is waarmee en waardoor alles gekend wordt, vormt het de basis van alle kennis. Bewustzijnsontwikkeling is dan ook de sleutel tot de ontwikkeling van omvattende en diepgaande kennis van de werkelijkheid.
De eerste doelstelling van bewustzijn-gebaseerd onderwijs is het bewustzijn van de leerling te ontwikkelen tot zijn volledige waarde.
In bewustzijn-gebaseerd onderwijs worden – net als in het gangbare onderwijs – in hoofdzaak dezelfde vakken onderwezen, maar de levendige aanwezigheid van de gemeenschappelijke basis van alle kennis in het transcendente bewustzijn van de student, maakt een bijzondere integratie van alle elementen van kennis mogelijk.
Dit wordt bereikt door toevoeging van de beoefening van een meditatietechniek aan het lesrooster. Omdat hiervan met wetenschappelijk onderzoek goede resultaten zijn vastgesteld, beoefenen de studenten gezamenlijk in de klas het Transcendente Meditatieprogramma van Maharishi Mahesh Yogi.
Van deze techniek is gebleken dat het door diepe lichamelijke rust te bieden aan de studenten de hersenwerking verbetert, de creativiteit en intelligentie toenemen en de zelfstandigheid van de leerlingen groeit.
Ook groeien de studenten in tolerantie, vermindert hun stress en verbetert hun gedrag, mede doordat hun ethisch besef op een hoger plan komt. Het onderzoek naar intelligentie werd o.a. uitgevoerd in Amsterdam.

Klik hier voor meer informatie over dit en ander onderzoek...

In het onderwijs op basis van bewustzijn wordt de integratie van alle elementen van kennis op een stelselmatige wijze tot stand gebracht.
Bij de aanvang van elke les wordt het te behandelen onderdeel gesitueerd in het totale vakgebied. Met een plaat, die altijd aan de wand van het klaslokaal hangt, kan de leerling zich op elk ogenblik bij elk aspect van het onderricht oriŽnteren.
Op de plaat worden alle facetten van het vak samen met het bewustzijn van de leerling afgebeeld en daardoor ziet deze van meet af aan dat hij de kennis in wezen al in zijn bewustzijn heeft en hij ervaart dat ook zelf tijdens de meditatie wanneer de gedachteactiviteit stilvalt en hij de onbegrensdheid, het geluk en de alomvattendheid van transcenderen ervaart. De boom van alle kennis is in zaadvorm aanwezig in zijn diepste geest. Door te mediteren voor de les begint, ervaart de leerling al een zekere vertrouwdheid met het grote geheel voor hij de details gaat bestuderen.
Naast elk hoofdpunt, verwoord in de taal van het vakgebied, wordt de overeenkomstige wetmatigheid in het dagelijks leven weergegeven in gewone, alledaagse taal, zodat het verband en de relevantie duidelijk worden aan de student. Er bestaan universele natuurwetten die zowel in de mensenwereld gelden als in de wetenschap. Een voorbeeld: iemand die een straat oversteekt, zal meer afbuigen van zijn oorspronkelijke weg naarmate het verkeer op de weg dichter is. Evenzo houdt de mate van richtingsverandering van licht in een glasplaat verband met de dichtheid ervan (brekingscoŽfficiŽnt van glas, zie de figuur). Dit is zijn aspecten van de wet van kleinste actie die natuurkundige processen bestuurt en ook de gedragingen van mensen: met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk bereiken.
Tijdens de les moet de docent in het vedisch onderwijs er ook steeds voor zorgen elke gedachte te illustreren met talrijke concrete voorbeelden. Dit maakt de lessen levendig en boeiend en verplaatst de aandacht van de leerling heen en weer tussen abstracte en concrete waarden. Hierdoor wordt zijn bewustzijn geoefend in flexibiliteit en in het vermogen veel te omvatten en te integreren.
De grote betekenis van dit hele onderwijssysteem – en dat is wat het zo aantrekkelijk maakt voor leerlingen en leerkrachten – is dat het in de eerste plaats een ontdekkingstocht vormt naar het wezen van de student zelf, dat het helemaal gericht is op een natuurlijk ontwaken van de innerlijke rijkdom die in het bewustzijn van elke leerling sluimert.
De vrucht van alle kennis is het vermogen om spontaan te handelen in overeenstemming met de natuurwetten die het leven besturen. Wanneer de leerling afgestemd raakt op zijn innerlijk, waar de bron van de natuur zetelt, hoeft hij geen grote inspanning te leveren om zijn doel te bereiken. Dan overtreedt hij geen natuurwetten en daardoor wordt er geen basis meer geschapen voor problemen, vergissingen en mislukkingen in het leven.
Of zoals Maharishi zegt: “De vrucht van kennis is het vermogen om een leven zonder vergissingen te leiden, een dagelijks leven in harmonie met alle natuurwetten, met uit zichzelf het vermogen om alles goed te doen en alles te bereiken wat men wil.
Door de aandacht naar binnen te richten en het bewustzijn te verruimen tot onbegrensdheid is het mogelijk alles te weten en te bereiken wat je maar wilt. Een mens is pas waarlijk onderlegd als hij in staat is de natuur in beweging te brengen.”
Zo iemand zal zijn leven lang een wijs en waardig lid zijn van de maatschappij. En wijze mensen zijn de beste garantie voor een goede toekomst.

 


Entire contents copyright © 2005 Maharishi Vedisch Instituut.
All rights reserved.
Please refer to legal details concerning copyright and trademark protection.
Comments send to: webmaster

Last update: 4/2005