.

Toekomst voorspellen en rampen voorkomen

Iedereen wil graag de toekomst weten. We willen de weersverwachting weten, een bedrijf wil de marktsituatie en de vraag naar zijn produkten voorspellen. Voorspellen is iets dat bij het menszijn hoort.

De vedische astrologie, Jyotish, is van alle systemen van voorspellen het alleroudste. Het wordt geacht zo oud te zijn als de mensheid zelve. Het stamt uit de Vedische beschaving aan de bakermat van de mensheid. Een systeem van voorspellen dat de tands des tijds heeft doorstaan.

De Vedische kennis - de essentie van Vedische kennis - is altijd mondeling overgeleverd. Vanzelfsprekend heeft een dergelijk systeem periodes meegemaakt van bloei en verval. Wij verkeren nu in de gelukkige omstandigheid dat Maharishi Mahesh Yogi de oorspronkelijke effectiviteit van Jyotish in ere heeft hersteld: Maharishi Jyotish.

Hoe is het mogelijk om te voorspellen?

In het universum is alles met alles verbonden. De kosmos is een groot lichaam waar alles met alles samenhangt. Als je een situatie kent in een bepaald deel van de kosmos, dan kun je daaruit afleiden hoe het gesteld is met andere delen van de kosmos. Er is oneindige correlatie (via het verenigd veld). Dit is het onderliggende principe van voorspellen.

Het voordeel van het zonnestelsel bij het voorspellen is dat de planeten zichtbaar zijn en volgens bepaalde wetmatigheden verlopen. Het is niet zo dat de planeten ons beÔnvloeden: de planeten zijn uitdrukkingen van onderliggende natuurwetten. De mens is ook een uitdrukking van onderliggende natuurwetten. De invloed op beide komt voort uit de natuurwetten. De zichtbaarheid van planeten is er slechts een indicator van welke natuurwetten op een bepaald moment actief zijn. En omdat planeten voorspelbare banen hebben, zijn daaruit conclusies te trekken voor de toekomst.

Dat er een verband bestaat tussen de natuurwetten die het menselijk lichaam opbouwen en de planeten, is ontdekt door de arts Maharaja Nader Raam: “We vinden in ons lichaam dezelfde structuren als in het zonnestelsel. De zon en zijn planeten zijn terug te vinden in onze hersenen met dezelfde functies als beschreven door jyotish. Ook in de lichaamscel, op het niveau van het DNA in de kern van elke cel, vinden we dezelfde wetmatigheden, dezelfde stelsels qua ordelijkheid, opbouw en indeling. Hetgeen ons duidelijk maakt dat de natuurwet zich op op zeer nauwgezette wijze uitdrukt op verschillende niveaus.”

Op deze wijze wordt het inzichtelijk dat er inderdaad rechstreekse verbanden zijn tussen de planeten en de werking van onze hersenen. Die biedt ook de mogelijkheid om op verzoek een positieve invloed uit te oefenen op het functioneren van iemands hersenen.

Klik hier voor voorbeelden...

Verschil met de westerse astrologie

Het systeem van jyotish toont belangrijke verschillen met de westerse astrologie. Zo gaat men niet uit van de zon, maar van de ascendant bij het opstellen van de geboortehoroscoop, die ‘geboortekaart’ wordt genoemd. Bovendien gaat jyotish uit van de actuele stand van de planeten aan de hemel, terwijl de westerse astrologie blijft uitgaan van de stand van de hemel uit de tijd dat het systeem ontstond, waardoor het bijna een heel teken is opgeschoven (23 graden). Het belangrijkste verschil zijn de perioden (dasha’s) in een mensenleven die voor het voorspellen van essentieel belang zijn en die gebaseerd zijn op 27 vaste sterren waar de maan langs loopt.

Yagya’s
Bovendien kent Maharishi Jyotish een effectief systeem om voorspelde negatieve gebeurtenissen te voorkomen. Deze worden yagya’s genoemd.

Een Nederlands arts deed de volgende ervaring op met een yagya toen het op zijn werk niet meer lekker liep. Lees meer...

Een yagya is natuurlijk geen tovermiddel om van je problemen af te komen zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen, maar ze bevordert wel dat omgevingsfactoren, zoals een werkkring, ondersteunend werken op het innerlijk functioneren. Een yagya is een techniek, een methode om ondersteuning van de natuur te verkrijgen om je wensen te vervullen en je taken te kunnen volbrengen.

Hoe werken Maharishi Yagya’s?

Yagya’s werken op het niveau van de natuurwetten die werkzaam zijn in onszelf, maar ook in onze omgeving. Indiase geleerden hebben er onder leiding van Maharishi vaardigheid in opgebouwd om natuurwetten te verlevendigen op een fijn niveau en dit heeft een positieve invloed op degene voor wie de yagya wordt gedaan.

Er zijn twee efecten: het neutraliseren van eventuele ongunstige invloeden en het bevorderen van groei door ondersteuning van onze wensen. De yagya’s verbeteren rechtstreeks onze levensonstandigheden, ze voorkomen gevaren en bevorderen een voorspoedig erloop van onze ontwikkeling door belemmeringen uit de weg te ruimen.

Praktische adviezen volgens Maharishi Jyotish, o.a.

 • Persoonlijk jyotish-consult
 • Analyse van de geboorte-kaart
 • Rectificatie van de geboortedatum bij onzekerheid
 • Verenigbaarheidsanalyse voor partnerschap
 • Beste aanvangstijd voor een onderneming
 • Yagya-advies

Yagya’s kan men aanvragen voor allerlei situaties, o.a.:

 • Kinderen krijgen
 • Een echtgenoot vinden
 • Huwelijksproblemen oplossen
 • Een betere fincanciŽle situatie
 • Succes in het werk
 • Succes bij een opleiding
 • Goede gezondheid
 • Verlichting bereiken

Meer informatie: bij het Maharishi Centrum voor Verlichting in Amsterdam.

Maharishi Centrum voor Verlichting
Nijenburg 73
(aan de Van Nijenrodeweg nabij de Buitenveldertselaan richting Amstelveenseweg)
1081 GE Amsterdam-Buitenveldert
tel. 020 63 26 30
e-mail: mvu-amsterdam@hetnet.nl

 


Entire contents copyright © 2005 Maharishi Vedisch Instituut.
All rights reserved.
Please refer to legal details concerning copyright and trademark protection.
Comments send to: webmaster

Last update: 4/2005