.

Medische toepassing van de relatie tussen lichaam en geest, tussen bewustzijn en materie

Sinds Descartes wordt er een onderscheid gemaakt tussen geest en lichaam, maar in werkelijkheid is het n slechts een uitbreiding van het ander.
Dit is gebleken uit het onderzoek van dr. Nader, waarmee is aangetoond dat het lichaam een meer tastbare uitdrukking is van dezelfde natuurwetten die zich ook bevinden in het subtielste niveau van de geest, het bewustzijn.

Wat moeten we in dit verband verstaan onder natuurwetten? De natuur is ordelijk: het hele universum wordt bestuurd door wetten. De wetenschap tracht te begrijpen welke die wetten zijn om te weten hoe beter te leven en niet ziek te worden. Gezien hun gigantische aantal zijn we niet in staat om op objectief niveau te weten hoe de natuurwetten op elk moment werken. Maar nu blijkt dat de menselijke anatomie er een uitdrukking van is, net als het heelal. Het hele universum ontstaat doordat natuurwetten zich uitdrukken op het niveau van materie. En iedere cel bevat de blauwdruk, niet alleen van het hele lichaam, maar ook van de hele schepping.
Omdat de mens in zichzelf al de wetten van de natuur bevat, biedt dit de mogelijkheid om in overeenstemming met al de natuurwetten te leven.
En dit heeft een toepassing in de gezondheidszorg. Er bestaan al traditionele vedische geneesmethoden die met klanken werken en die we ‘spontane genezing’ kunnen noemen. De genezing heeft plaats vanuit het gebied van de natuurwetten die zich bevinden aan de basis van het lichaam. En als we deze natuurwetten op een zeer specifieke manier met een klank-impuls verlevendigen, keren de lichaamsfuncties terug naar een toestand van ordening.

Deze Maharishi vedische vibratiebehandeling is in Nederland te benutten.
Informatie bij het Maharishi Vedisch Cursusbureau, liefst per e-mail cursusbureau@tm.nl of fax 0320 257149, tel. 0320 254916.

Er bestaan in de Maharishi Gezondheidsbenadering ook andere methoden van aanpak, bijvoorbeeld via het lichaam, via meditatie en via voeding en via richtlijnen voor het dagelijks leven.
Klik hier voor meer informatie over deze methoden, die in Nederland al tientallen jaren worden toegepast.

En er is nog een geneesmethode die via klanken verloopt, de Maharishi Vedische gezondheidsbenadering die gebruik maakt van de aloude veda in zijn oorspronkelijke wijze van recitatie (uitspreken op bepaalde toonhoogten).

Hoe is dit te begrijpen? De natuurkunde heeft ontdekt dat alle materie is opgebouwd uit vibraties, golven op het niveau van het kwantumveld en deze bouwen de elementaire deeltjes op, waaruit atomen en moleculen ontstaan die de materie vormen. De vibraties die de schepping opbouwen op een zeer subtiel niveau, zijn op een oppervlakkiger niveau, het geluidsniveau te horen. Maar daarvoor moet men wel een heel stil en zuiver bewustzijn hebben. Dit wordt bevorderd door de beoefening van Transcendente Meditatie. Als men een heldere ervaring had van zuiver transcendent bewustzijn, zou men in zichzelf die geluiden, die vedische klanken, kunnen ontdekken.
De oude wijzen of rishi’s uit India hebben door directe ervaring in hun bewustzijn de veda’s leren kennen. De veda’s hebben altijd bestaan en zijn geen geschapen teksten, zoals literatuur, pozie, mythologie.
Het zijn natuurwetten.
Het woord Veda betekent letterlijk kennis. De kennis van de veda is de alomvattende kennis van de natuurwetten, de wetten die vormgeven aan het hele universum.

Dr. Nader heeft van elk van de veertig takken van de vedische literatuur de bouw en functie bekeken en ze vergeleken met de verschillende aspecten van het menselijk lichaam: organen en weefsels die ook een structuur en een functie hebben. De structuur en de functie van elk ervan correspondeert precies met de structuur en de functie van een van de veertig takken van de vedische literatuur.

Medische toepassing

Omdat deze natuurwetten, de vibraties of trillingen, ten grondslag liggen aan bepaalde structuren in het lichaam, wordt genezing mogelijk van een probleem dat ergens in het lichaam optreedt, bijvoorbeeld een slechtgevormde of misvormde bouw. Met de vedische klanken en vibraties die specifiek betrekking hebben op deze structuur, kunnen we dit beschadigde deel weer in overeenstemming brengen met zijn basisopbouw en het zijn gezondheid teruggeven, met andere woorden het weer laten functioneren en het een gezonde structuur geven die in overeenstemming is met de wetten van de natuur.
Er zijn al toepassingen van deze ontdekking die werkzaam zijn gebleken: het luisteren naar de recitatie van bepaalde delen van de vedische literatuur wordt tijdens cursussen of thuis toegepast in het kader van bewustzijnsontwikkeling. Ook patinten beluisteren bij wijze van therapie dat onderdeel van de vedische recitaties dat betrekking heeft op de werking of de opbouw van het deel van het lichaam dat last veroorzaakt met het doel het evenwicht te herstellen.

Op deze wijze is het mogelijk om op eenvoudige natuurlijke wijze genezing te bereiken zonder de risico’s van chemische geneesmiddelen.
Overigens bestaat er geen bezwaar tegen een combinatie van deze vedische benadering van gezondheid met andere vormen van behandeling.

Wilt u ook gebruik maken van deze opzienbarende nieuwe benadering, dan is het mogelijk om met behulp van uw eigen computer in te loggen op een website en rechtstreeks thuis de voor uw aandoening geselecteerde vedische recitatie te beluisteren.

Klik hier voor rechtstreeks contact.

Heeft uw assistentie nodig om in te loggen, dan kunt u om hulp verzoeken bij het Maharishi Vedisch Cursusbureau, liefst per e-mail cursusbureau@tm.nl of fax 0320 257149, tel. 0320 254916.

De Fransman dr. Antoine Nader is in Amerika gepromoveerd in de geneeskunde aan het Massachusetts Institute of Technology en heeft onderzoek gedaan in de neurologie en neurofysiologie aan de Harvard University. Met zijn baanbrekende ontdekking dat de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam is gebaseerd op bewustzijn, verdiende hij zijn gewicht in goud. Nu is hij de eerste bestuurder van het Land van Wereldvrede, het Global Country of World Peace.