Een nieuwe vredestechniek
Inhoud Brochure Fonds voor Duurzame Wereldvrede


Inhoud


Duurzame vrede binnen bereik

Brief aan de lezer

Vredestechnieken die in het verleden niet werkten

Echte vrede
Vredeservaringen van topmensen
Onderzoek bij top-performers
Onderzoek naar meditatie

“Aanvankelijk was ik sceptisch, maar na bestudering van de research tot nog toe ben ik tot de conclusie gekomen dat de juiste experimenten zijn gedaan voor het toetsen van de theorie (die in deze brochure wordt uiteengezet, red.). Deze onderzoeken tonen degelijke resultaten die serieuze belangstelling verdienen.”

Prof. Ken Pease, hoogleraar criminologie, adviseur van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vredestechnieken
Uitstralingseffect en hersenonderzoek
Verenigd Veld – werkingsschema
Neurotransmitters en gelukshormoon
Herkomst van de vredestechniek
Onvrede of vrede?
Research naar criminaliteit
Research naar invloed op oorlog
Demonstratieproject in Washington

Vredesgroepen
Hoe te realiseren?

Ervaren van onoverwinnelijkheid
Research naar effect op wereldpolitiek
Research naar effect op terrorisme
Een land past het toe

Wereldwijd vredesproject
Samenvatting
Initiatief vanuit de samenleving
Wereldwijd vredesproject in cijfers
Een greep uit projecten en initiatieven
– in Nederland
– in Duitsland
– in Engeland
– in Israël
– in India

– in Japan
– in de Verenigde Staten

Fonds voor Duurzame Wereldvrede

Bijdragen aan vrede
Donaties, belastingaftrek

Schenking met notariële akte
Schenken via nalatenschap – legaat
Erfstelling, goededoelentestament
Fonds op naam
Notariële volmacht voor gratis acte

Contactgegevens
Inhoud Brochure Fonds voor Duurzame Wereldvrede