Echte vredeHersenonderzoek

De mate van innerlijke vrede en harmonie in een persoon is te meten aan de hand van de hersengolven op het EEG, elektrische verschijnselen die door de hersenen worden geproduceerd. In een ziekenhuis kan een elektroencefalogram (EEG) worden gemaakt. Wanneer er een computer op wordt aangesloten, zijn de frequenties te analyseren.

Het blijkt dat de meeste mensen een allegaartje aan frequenties hebben op hun EEG, die niet synchroon lopen als ze van verschillende plaatsen op het schedeldak worden opgenomen. De verschillende delen van onze hersenen werken gewoon niet al te best samen. Een teken van de hedendaagse stress.

Maar bij mensen die transcendente meditatie beoefenen, bestaat er een opvallend goede afstemming tussen verschillende delen van hun hersenen. De verschillende frequenties lopen bij hen synchroon: ze gaan gelijk op over een groot deel van het schedeldak. Dit verschijnsel wordt coherentie genoemd, samenhang.

“Naast gezonde voeding en lichaamsbeweging verdient Transcendente Meditatie (TM) een plaats in het leven van mensen, zodat de horizon wordt verbreed en er een verdraagzamere maatschappij ontstaat.”

Stelling in het proefschrift van dr. G.H. Koek, internist voor maag-, darm- en leverziekten in het universiteitsziekenhuis, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, 6-2-2004.Grotere ordelijkheid in de hersenfunctie


Tijdens de Transcendente Meditatie-techniek (TM) vertonen EEG-afleidingen van verschillende plaatsen van het hoofd een verhoogde mate van coherentie: de hersengolven zijn over een grote afstand in fase, ze gaan gelijk op. Dat ziet er in de figuur uit als een ‘bergje’. In de figuren is te zien dat deze coherentie zich in de loop van de tijd uitbreidt naar andere frequenties en ook na de meditatie blijft bestaan. Dit wijst op stabilisering van innerlijke rust en helderheid. Dit is in verschillende EEG-onderzoeken bevestigd.

Bron: P. Levine The coherence spectral array (COSPAR) and its application to the study of spatial ordering in the EEG. Proceedings of the San Diego Biomedical Symposium 15 (1976) (CP1, 20). Zie ook M.C. Dillbeck e.a. Short-term longitudinal effects of the TM technique on EEG power and coherence, International Journal of Neuroscience 14 (1981): 147-151


<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >