Echte vrede

Onderzoek bij performers

Martti Ahtisaari, de Finse topdiplomaat die onderhandelde over de vrede in Bosnië en het verdrag dat leidde tot een vrij Namibië, maakt deel uit van een informele groep ‘top-performers’. Deze Worldclass Performance Group bestaat uit enkele tientallen mensen uit bedrijfsleven, bestuur, onderwijs, kunst en sport. Om uit te vinden waarom juist zij in hun discipline uitblinken, werd onderzoek gedaan naar hun attitudes, werkgewoonten, technieken en inzichten. De uitkomst van dit onderzoek wijst onomwonden naar het effect van de ervaring van innerlijke vrede.
De conclusie van deze Worldclass Performance Study luidt:
“In feite is het een verhoogd besef van bewustzijn dat uit onze analyse naar voren komt als de belangrijkste overeenkomst tussen de world performers.”
In de harten van de mensen is er momenteel een diep verlangen naar vrede.
Wanneer de ware geest van vrede gaat domineren, wordt het een innerlijke ervaring met onbegrensde mogelijkheden. Alleen wanneer dat werkelijk gebeurt – als de geest van vrede ontwaakt en bezit neemt van de harten van de mensen – kan de mensheid worden gered van vernietiging.

Dr. Albert Schweitzer, arts-pionier in Afrika (1875-1965)

In een vervolgonderzoek werd aan dezelfde groep top-performers een aantal specifieke vragen voorgelegd, waaronder: “Hebt u wel eens een toestand van perfecte vrede beleefd waarin de geest wakker is, maar stil, een toestand waarin bewustzijn lijkt te zijn uitgebreid voorbij de grenzen van het denken, voorbij de grenzen van ruimte of tijd?”
De overgrote meerderheid beantwoordde deze vraag met ‘ja’: 19 van de 22 zeiden dat zij ten minste elk jaar wel een keer zo’n ervaring meemaakten. Deze topmensen beleefden deze ervaring tienmaal vaker dan een controlegroep bestaande uit studenten.
De omstandigheden waarin deze ervaringen optraden, beschreven de top-performers zo: ‘Luisterend naar klassieke muziek, thuis of in een concert.’ ‘In ons zomerhuis aan het meer.’ ‘Tijdens rustige maaltijden met mijn vrouw.’ ‘Dit kwam vaak voor in mijn dagelijkse meditatie.’ ‘Soms als ik alleen ben, mediterend en ontspannend in de bergen, neem ik de vrede en kalmte in mij op.’

Deze ervaringen ‘voorbij de grenzen van ruimte of tijd’ worden transcendente ervaringen genoemd. Het ervaren van het transcendente wordt bevorderd door beoefening van transcendente meditatie, die de basis vormt van de technieken om vrede te scheppen.
Dat leiderschap bevorderd wordt door ervaringen van het transcendente, werd al gesignaleerd door Abraham Maslow, de grondlegger van de humanistische psychologie.
“Het is mijn voorlopige indruk dat ik het herkennen van transcendentie vaker aantref bij krachtige en verantwoordelijke leiders en managers.”

Abraham Maslow, grondlegger van de humanistische psychologie
Bron: Maslow, The further reaches of human nature, The Viking Press New York

<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >