Er is geen alternatief voor vrede.

Fonds voor Duurzame Wereldvrede
Rivierenlaan 260
8226 LH Lelystad
tel. 0320 25 32 90
b.g.g. tel. 0320 257019
fax 0320 25 71 49
e-mail: wereldvredef @ Maharishi . net
www.wereldvrede.nl/fdw
www.permanentpeace.org

Redactie:
Drs. Wim van den Berg, psycholoog
Ir. Bert Zijlstra, natuurkundige

Tekst:
Janneke Segaar, arts 2004

Vormgeving:
Van der Eijk Grafisch Ontwerp, Lelystad