Wereldwijd vredesprojectVredesproject

Het wereldwijde vredesproject bestaat uit het opzetten van groepen van enkele honderden vredesexperts in 3000 steden, groepen van enkele duizenden vredesexperts in 200 landen en 40.000 vredesexperts in India om vrede te brengen in de hele wereld.

Groepen vredesexperts zijn aantoonbaar in staat stress en geweld in de samenleving te verminderen – waaronder terrorisme en oorlogsgeweld – door toepassing van de Maharishi technologie van het verenigd veld. Tijdelijke groepen in vakantieperioden hadden een tijdelijk effect, maar nu is het de bedoeling om het vredeseffect permanent te laten voortbestaan. Om deze reden kunnen vredesexperts hun taak het beste op professionele basis uitvoeren.

"Oorlog is een volkomen ondeugdelijk instrument om fouten te corrigeren. De schade wordt verveelvoudigd in plaats van haar in te dammen."

Thomas Jefferson, grondlegger en president van de Verenigde Staten


"De beste defensie is die welke de vijandschap van andere landen ontwapent en vrienden van hen maakt."

Helen Keller (1880-1968), de doofblinde vrouw die een voorbeeld werd voor miljoenen mensen.

Om vanuit het Nederlandse taalgebied een bijdrage te leveren aan de internationale fondsenwerving voor het wereldwijde vredesproject, is in 1999 een fonds in het leven geroepen.

De doelstelling van het Fonds is om:
• geschikte woonruinte te financieren voor de vredesexperts in welk land ook en

• om het wereldvredeproject meer bekendheid te geven, o.a. het financieren van kenniscentra in de steden die groter zijn dan 100.000 inwoners. Over de hele wereld zijn 3000 van deze vredespaleizen gepland, waarvan er 19 in Nederland liggen en 7 in België.

• in deze vredespaleizen ook projecten op te zetten om mede te voorzien in de kosten van levensonderhoud van de vredesexperts, bijvoorbeeld onderwijs in meditatie, gezondheidsprojecten, e.d.

Het Fonds is een organisatie zonder winstoogmerk die uitsluitend is opgezet voor charitatieve, wetenschappelijke en educatieve doeleinden. Het Fonds staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Limburg-Noord onder nummer 13042496. Het secretariaat is gevestigd in Lelystad, voor adresgegevens zie de laatste pagina van deze brochure.

<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >