Wereldwijd vredesproject

De Sidhawijk in Lelystad met
de ‘meditatiekoepel’ voor
beoefening van de vredestechniek

Een greep uit bestaande projecten en nieuwe initiatieven

Nederland

In Lelystad bestaat al sinds 1985 een woongemeenschap: 300 woningen met een basisschool en een meditatiekoepel voor gezamenlijke beoefening van het TM-Sidhiprogramma. Het aantal mensen dat dagelijks tweemaal dit meditatieprogramma in de koepel doet, is echter niet voldoende voor een invloed op het hele land. Wel zijn er aanwijzingen voor een effect op de criminaliteit in Lelystad. Zie bijgaande grafiek.

Wat zegt het gemeentebestuur van de groep TM-Sidhibeoefenaars in hun gemeente? Toen een Duitse stadsbestuurder om informatie vroeg, verklaarde de burgemeester van Lelystad:

“In Lelystad zijn ongeveer vierhonderd TM-beoefenaars die zich volledig en probleemloos in de stad hebben geďntegreerd. Zij zijn aangename vriendelijke medeburgers en onderscheiden zich in leeftijdsopbouw en beroepen niet van de andere inwoners. Ze vormen in tegendeel een verrijking, omdat ze deels uit verschillende delen van het land zijn aangetrokken en met hun bedrijfsvestigingen onze economie hebben verlevendigd.
Alle in de Sidhawijk bestaande acht gebouwen voor bedrijven en kantoren zijn al jaren voor honderd procent verhuurd. Enkele ondernemingen moesten wegens plaatsgebrek al naar de omgeving verhuizen. Concluderend kunnen wij zo’n groep zonder enige bedenkingen of voorbehoud aanbevelen. Zorgen over enigerlei sektendom zijn absoluut ongegrond.

Drs. C. Leeuwe, burgemeester van Lelystad, 25-10-1999

Meditatie versus misdaden in Lelystad


Ten tijde van de bouw van de Sidhawijk in 1985 was de criminaliteit in Lelystad hoger dan in vergelijkbare steden. Naarmate het aantal TM-Sidhibeoefenaars in de koepel steeg, daalde de zware misdaad tot waarden die lager lagen dan vergelijkbare steden. In de grafiek staan voor elk jaar weergegeven
1 het aantal door de politie geregistreerde misdrijven in Lelystad en
2 het aantal dagen dat er meer dan 75 TM-Sidhibeoefenaars bijeen waren in de meditatiekoepel in Lelystad.
Er is een verband zichtbaar: bij een stijgend aantal beoefenaars daalt de criminaliteit en omgekeerd stijgt de criminaliteit bij een dalend aantal beoefenaars.

<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >