Wereldwijd vredesprojectRegeringen zijn op de hoogte maar doen niets.

Alle regeringen weten van het bestaan van deze methode van vredescheppen, de vredestechnieken van het verenigd veld. Daarop is hen bij herhaling en op verschillende manieren gewezen. Hebben ze geen tijd? Hebben ze geen geld? Nemen ze het niet serieus? Zou het kunnen zijn dat althans sommige regeringen belang hebben bij het instandhouden van de wapenindustrie?

Daarom is de enige manier om duurzame vrede te bereiken de bereidheid van investeerders om het project te steunen. Bereidheid van u? Daarmee beschermt u tevens uw eigen kapitaal tegen een vernietigende oorlog en tegen een terroristische aanval of ontvoering.

U kunt de geschiedenis ingaan als een weldoener die voor eens en altijd wereldvrede bracht.

Wie vandaag het belang niet beseft van het scheppen van wereldcoherentie, zal het gaan beseffen als er bommen vallen op zijn land. We willen voorkomen dat die dag aanbreekt dat elk land een raket kan verwachten. Het succes van het vredesproject hangt af van de bekwaamheid, de middelen en de wil van eenieder om iets te doen wat praktische waarde heeft.

Maharishi Mahesh Yogi,
grondlegger van de vredestechnieken van het verenigd veld die de basis vormen voor de vredesprojecten.

Het initiatief moet nu uit de samenleving komen, van u.

Let wel, duurzame vrede kost slechts een fractie van de kosten van oorlogvoeren. Een geavanceerde bommenwerper bijvoorbeeld kost meer dan een miljard dollar.

Uit de jaarlijkse opbrengst van een fonds van één miljard dollar kunnen voldoende groepen vredesexperts worden opgericht en instandgehouden voor een vrede die zal voortduren jaar na jaar, eeuw na eeuw.

Is er een betere bestemming voor uw geld denkbaar?

Het vredesproject in cijfers

• In elke stad die groter is dan 100.000 inwoners is een groep nodig van 100 tot 200 vredesexperts uit de eigen regio.

• In elk land is een groep nodig van 1000 tot 2000 vredesexperts, afhankelijk van het aantal inwoners van het land. Bij voorkeur zijn dit vredesexperts uit het land zelf.

• Om vrede te stabiliseren voor de hele wereld zijn ergens op de wereld 40.000 vredesexperts nodig.

Voor mensen die willen deelnemen aan een vredesgroep is het wenselijk dat zij zich fulltime aan hun vredebrengende taak kunnen wijden. Daarom kan dit het beste gebeuren op professionele basis met een inkomensgarantie.

Om het wereldvredeproject bekendheid te geven, is het plan om in de grootste bevolkingscentra een gebouw neer te zetten waar de kennis over vredescheppen met behulp van het TM- en TM-Sidhiprogramma wordt verspreid in de vorm van cursussen voor allerlei sectoren van de maatschappij. Deze kenniscentra komen in de 3000 steden die een inwonertal hebben van 100.000 of meer. In Nederland zijn 19 van deze kenniscentra (‘vredespaleizen’) gepland, in België 7.

<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >