Wereldwijd vredesproject

Samenvatting

• Er is een oeroude methode herontdekt om vrede te scheppen op een totaal andere manier dan de tot dusver bekende methoden.

• Vredesexperts die deze methode toepassen zijn al opgeleid in voldoende aantallen.

• Dat deze vredestechnieken werken is nagegaan in een vijftigtal experimenten in verschillende delen van de wereld. Met wetenschappelijk onderzoek waren gunstige effecten aanwijsbaar op o.a. misdaadcijfers, aantal verkeersslachtoffers, ziekte-aantallen, aantal oorlogsslachtoffers en aantal slachtoffers van terroristische aanslagen.

• Er zijn geen nadelige gevolgen gevonden van deze vredestechnieken en die zijn theoretisch ook niet te verwachten, omdat de techniek is gebaseerd op het verenigd veld. De fysica heeft ontdekt dat dit verenigd veld ten grondslag ligt aan alle bestaande krachten en deeltjes. In het verenigd veld bestaat geen dualiteit, alleen singulariteit: de onderliggende eenheid, die louter vrede is. Contact maken met het verenigd veld via de eigen geest en zo de daar bestaande vrede activeren: dat is het principe van de vredestechniek. Omdat het verenigd veld aan de basis ligt van ieder mens, wordt een vreedzame invloed merkbaar in de wijde omgeving, zoals in deze brochure is besproken.

Omdat oorlogen beginnen in de geest van mensen, is het in de geest van mensen dat het veiligstellen van vrede moet worden opgebouwd.

Handvest van de UNESCO, onderwijs- en culturele organisatie van de Verenigde Naties
• Voor maximale effectiviteit is het noodzakelijk dat de vredesexperts deze technieken beoefenen in groepen van enkele honderden tot duizenden experts.

• Het vredesproject bestaat uit het bijeenbrengen van groepen vredesexperts die de vredestechnieken van het verenigd veld toepassen. Daarvoor zijn behuizingen en bijeenkomstenruimten nodig voor duizenden mensen. Blijvende wereldvrede is te bereiken door financiële middelen in te zetten voor de bouw van deze faciliteiten. Vrede is nu alleen nog een kwestie van geld.

• Zal de mensheid deze unieke kans op wereldvrede aangrijpen?


<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >