VredesgroepenDe werkelijke en blijvende overwinningen zijn die van vrede en niet van oorlog.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Amerikaans filosoof en dichter

Een land past het toe

In het begin van de jaren negentig besloot Mozambique de stap te zetten om de Maharishi technologie van het verenigd veld te introduceren. Mozambique was een straatarm Afrikaans land, waar geen geldschieter in wilde investeren omdat er al zestien jaar een burgeroorlog aan de gang was. De president besloot in 1992 persoonlijk TM uit te proberen en raadde het daarna aan aan zijn naaste omgeving, inclusief de ministers en de ambtenaren. Daarna stelde hij het leger voor ermee te beginnen. De bevelhebber van de strijdkrachten:

“Na een grondige evaluatie van het voorstel hebben de chefs van staven besloten om het Transcendente Meditatie en TM-Sidhiprogramma in te voeren in de strijdkrachten van Mozambique met het doel om in het land het Maharishi-effect (het uitstralingseffect) te creëren. Dit gebeurde voor de komst van de VN-troepen.”

Luitenant-generaal Tobias Dai


In 1993 leerden zestienduizend mensen in het leger de TM-techniek en beoefenden die veelal tezamen in groepen, terwijl meer dan 3000 bovendien het TM-Sidhiprogramma leerden.

Daarna is het mogelijk gebleken de vrede te handhaven en zijn er vrije verkiezingen gehouden. Het werd een van de weinige succesverhalen van interventie door de Verenigde Naties. De situatie was er uitzichtloos, erger dan in Somalië. Maar Mozambique werd een ongekend succes.
In 1993 werd een economische groei verwacht van 6%, maar het werd 19%. In 1997 was de economische groei bijna 15% en was de inflatie gedaald van 76% tot 6%. Op het World Economic Forum in 1998 bleek Mozambique van alle Afrikaanse landen vierde in algemene economische verbetering over de jaren 1992 tot 1997. En in de optimisme-index stond het land als eerste.

Het kan dus wel. En het werkt dus echt.
Maar met het verdwijnen van de burgeroorlog werd het leger gedemobiliseerd, waardoor de TM- en TM-Sidhibeoefenaars verspreid raakten en het groepsprogramma niet werd voortgezet.

“Het is een niet-traditionele benadering, maar de methodologie van deze onderzoeken is degelijk en de statistische significantie is hoog. In een wereld zo onstabiel en gevaarlijk als de onze, meen ik dat elke benadering met zo’n consistente objectieve onderbouwing zorgvuldige aandacht verdient.”

Voorzitter van de World Association of Law Professors, professor dr. Ved Nanda, hoofd van de afdeling internationaal recht aan de University of Denver, V.S.

<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >