Vredesgroepen
Dr. Paul Gelderloos
promoveerde aan de
Katholieke Universiteit
Nijmegen op onderzoek
naar de ethische waarden
van TM-Sidhibeoefenaars.

Helpen deze technieken ook tegen terrorisme?

Psycholoog dr. Gelderloos: “Ja, er was wereldwijd een daling van het aantal slachtoffers van het internationale terrorisme tot ongeveer een kwart. Dit trad op tijdens bijeenkomsten die voldoende groot waren voor een wereldwijd effect. Daling van terrorisme bleek uit een onafhankelijk gegevensbestand, waarin wordt bijgehouden hoeveel doden en gewonden er vallen over de hele wereld bij terroristische aanslagen. Tussen 1983 en 1985 waren er drie perioden met een voldoende grote vredesgroep: Iowa, Den Haag en Washington. In die perioden tezamen waren er 72% minder slachtoffers van internationaal terrorisme dan gewoonlijk.” De kans dat dit op toeval berustte, was 1 op de 40. “Gewoonlijk wordt één op de twintig (p = 0,05) aangehouden als grens voor toeval, dus dit kan geen toeval meer worden genoemd.”

Er is van buiten geen contact, geen overreding, laat staan dwang. Wapens komen er al helemaal niet aan te pas. Alleen een intense invloed van harmonie, vredigheid, geluk.

Onbestaanbaar? Zo ongewoon is dat niet. We hebben gezien dat de Berlijnse Muur viel zonder dat er een wapen aan te pas kwam. We hebben gezien dat het Warschaupact en de Sovjet-Unie zichzelf spontaan ontbonden. Dat is de manier waarop vrede ontstaat. Vrede ontstaat niet door kruisraketten, integendeel.

Economische voordelen

Elke terroristische aanslag gaat gepaard met dalende beurzen en hele sectoren lijden verlies. Voor wereldhandel is vrede een essentiële voorwaarde. Tijdens het congres van TM-Sidhibeoefenaars in 1983 in Iowa stegen 19 van de 20 beurzen wereldwijd. Alleen al de afname van criminaliteit geeft een besparing die jaarlijks in de miljarden loopt, zo berekende een redacteur van het Economic Journal.

“Transcendente Meditatie en het TM-Sidhiprogramma bieden een eenvoudige, rendabele oplossing voor veel van de sociale problemen waar we tegenwoordig mee worden geconfronteerd, zo blijkt uit sterk samenhangend bewijsmateriaal. Uit een analyse van de effectiviteit van Transcendente Meditatie blijkt dat in korte tijd een afname in criminaliteit kan worden bereikt van 15%. Dit zou in Groot-Brittannië een besparing opleveren van ruim 6 miljard euro per jaar.”

Professor Huw Dixon, hoogleraar economie, University of York, Engeland, redacteur van het gezaghebbende Economic Journal.


Slachtoffers van internationaal terrorismeHet aantal slachtoffers van internationaal terrorisme, dat werd bijgehouden door de onafhankelijke Rand Corporation, lag tijdens drie congressen met 5000 TM-Sidhibeoefenaars gemiddeld 72% lager dan erbuiten. Deze congressen werden gehouden in de zomer van 1984 en in de winter van 1984/5 in Iowa, Den Haag en Washington.

Bron: Orme-Johnson, e.a. Time series impact assessment analysis of reduced international conflict and terrorism: effects of large assemblies of participants in the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. Paper presented at the Annual Conference of the American Political Science Association, Atlanta, Georgia, U.S.A., August 1989.

<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >