Vredesgroepen
De wereldleiders Michaïl
Gorbatsjov en Ronald
Reagan stonden vriendelijker
tegenover elkaar
naarmate de groepen
TM-Sidhibeoefenaars in
Amerika groter waren.

Eenzijdig ontwapenen, tweezijdig bewapenen. Het helpt allemaal niet. Slechts het inschakelen van de vredescheppende invloed van het verenigd veld maakt een land onoverwinnelijk.Eenzijdig ontwapenen is al vaker zonder succes geprobeerd: het vormt een uitnodiging voor de vijand om binnen te vallen. Het is zeker niet voldoende om een land onoverwinnelijk te maken.

Daarvoor is nodig dat er geen basis van vijandelijkheden is in de vorm van een gestreste en chaotische samenleving. Voorts is essentieel: contact met het verenigd veld waaruit het hele universum voortkomt, de intelligentie die het hele universum bestuurt. Onoverwinnelijkheid is nooit te bereiken met bommen, wapens of ruimteschilden. Of met een wapenwedloop.
Het is wel te bereiken door een land waarvan de inwoners een krachtig coherent collectief bewustzijn hebben. Door beoefening van technieken die vanuit het verenigd veld harmonie en coherentie verspreiden, verdwijnt de vijandschap in de vijand. Zonder de vijand zelf te vernietigen. Door de uitstraling van vrede en vriendschap ontmoet zo’n land geen vijandschap. Doordat in het verenigd veld geen grenzen bestaan, bereikt de uitstraling van vrede automatisch ook mensen in andere landen.

Of groepen TM-Sidhibeoefenaars inderdaad effect hebben op de wereld van de politiek, is zorgvuldig uitgezocht. Het was aanwijsbaar dat de grootte van de groep TM-Sidhibeoefenaars in Amerika invloed had op de uitspraken van president Ronald Reagan en ook zijn Russische collega Michaïl Gorbatsjov. Dit verschijnsel trad alleen op als het aantal beoefenaars van de vredestechniek van het verenigd veld voldoende groot was.

“In de zomer van 1984 toen er zo’n vijfduizend mensen gezamenlijk het TM-Sidhiprogramma beoefenden in Fairfield, Iowa, bleek er vanuit het Witte Huis een positievere opstelling te zijn ten opzichte van de Sovjet- Unie. En omgekeerd was dit ook het geval vanuit het Kremlin, zo bleek uit vergelijking met onafhankelijke gegevens die waren verzameld door de universiteit van Zürich in Zwitserland.”

Dr. Paul Gelderloos, psycholoog


Presidentiële verklaringen vriendelijker

In de weken nadat het aantal TM-Sidhibeoefenaars in Fairfield het (empirische) aantal van 1765 overschreed, bleken de officiële verklaringen van president Reagan ten opzichte van de Sovjet-Unie vriendelijker van toon. In het begin van zijn regeerperiode betitelde Reagan de Soviet-Unie nog als het rijk van het kwaad, maar naderhand kwam hij met dat land een belangrijke vermindering van wapentuig overeen, wat het einde van de Koude Oorlog inluidde.

Bron: Gelderloos, e.a. Creating World Peace through the collective practice of the Maharishi Technology of the Unified Field: improved US-Soviet relations, Social Science Perspectives Journal 2 (4): 127-146, 1988


<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >