Vroegere vredestechnieken

Vredestechnieken die in het verleden niet werkzaam bleken

Wapentechnologieën
Door ontwikkeling van nieuwe wapentechnologieën of defensieschilden komt vrede niet dichterbij. Of oorlog nu gevoerd wordt met stokken of met atoomwapens, het is geen vréde. Vrede wil zeggen dat er geen vijanden zijn.

Wederzijdse afschrikking
Tijdens de wapenwedloop en de Koude Oorlog kon louter het indrukken van een verkeerde knop al leiden tot de vernietiging van de wereld: Mutual Assured Destruction (MAD). Met recht ‘mad’.

Vredesverdragen
Sinds 1000 v.C. zijn er meer dan 8000 vredesverdragen gesloten die gemiddeld niet langer dan negen jaar standhielden.

Supranationale organisaties
Deze werden aanvankelijk opgericht met de bedoeling een forum te scheppen voor dialoog tussen landen zodat er geen misverstanden zouden ontstaan. Communicatie werd gezien als een effectieve vervanging van strijd en militaire macht.

De Volkerenbond werd opgericht in 1920 om zeker te stellen dat de Eerste Wereldoorlog de ‘oorlog was die een eind zou maken aan alle oorlogen’. Twintig jaar later barstte de Tweede Wereldoorlog los.

De Verenigde Naties is opgericht in 1945 om eens en voor al een einde te maken aan oorlogen en conflicten tussen landen. Sindsdien zijn er meer dan 150 grote oorlogen gevoerd.

Waarom zouden deze methoden in de toekomst wel werken?

Er is een nieuwe techniek nodig.

Daarover gaat deze brochure.


<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >