Vredesgroepen


Deelnemers aan de
grootste coherentiegroep,
7000 TM-Sidhibeoefenaars
in Iowa, Amerika


Hoe zijn vredesgroepen te realiseren?

Het heeft de voorkeur dat deelnemers aan zo’n ‘vredesgroep’ uit de regio komen. In Nederland hebben ruim 2500 mensen het TM-Sidhiprogramma geleerd. Maar het vormen van een permanente vredesgroep met deze mensen is niet mogelijk, omdat zij verspreid door het land wonen. Het nieuwe wereldwijde vredesproject vraagt bovendien een fulltime inzet voor de vredescheppende taak.

Er zijn voldoende mensen die vrede aan het hart gaat en die (een deel van hun) leven daaraan willen wijden. En de technieken zijn op zichzelf aangenaam om te doen en geven een sterke impuls van groei van de persoonlijkheid. Ideaal voor jongeren, want van de groei die zij hierdoor doormaken, hebben zij hun hele leven profijt.

TM kan door ieder mens worden geleerd tijdens een korte standaardcursus. (De beoefening daarvan kost dagelijks tweemaal twintig minuten, de minimumleeftijd is 10 jaar.)

Het TM-Sidhiprogramma is te leren twee maanden na het leren van TM. Deze cursus duurt in totaal twee maanden (twee cursusavonden per week en twee weken full-time, minimumleeftijd 13-15 jaar).

Ook is het mogelijk TM-Sidhibeoefenaars uit het buitenland uit te nodigen. In India zijn reeds tienduizenden mensen hierin opgeleid. Als in hun levensonderhoud wordt voorzien, zijn velen hiervan bereid om waar ook in de wereld dit vredesberoep uit te oefenen.

Het is de bedoeling van het Fonds voor Duurzame Wereldvrede voldoende middelen bijeen te brengen om groepen vredesexperts te onderhouden.

“Redelijkerwijs kan worden gesteld dat de potentiële uitwerking van dit project groter is dan welk ander lopend sociologisch of psychologisch researchproject ook. Dit onderzoek heeft een breder scala van statistische toetsen overleefd dan de meeste research op het terrein van conflictbeheersing.”

Prof. David Edwards, hoogleraar staatkunde, University of Texas
Rechts is te zien dat op het moment van opstijgen tijdens yogisch vliegen de coherentie op het EEG het hoogst is. Het uitstralende vredeseffect wordt veroorzaakt door deze coherentie.

<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >