Drs. Antoon T. van der Burgt, indertijd statisticus en afdelingshoofd bij Philips Eindhoven

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt een aantoonbaar vredescheppende invloed

Bij verschillende gelegenheden hebben wetenschappers onderzoeken gepleegd naar het effect van de groepsgewijze beoefening van het TM-Sidhiprogramma. Er zijn nu al meer dan vijftig onderzoeken gedaan naar dit uitstralingseffect.

Zeventien van deze onderzoeksverslagen zijn gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften als het Journal of Conflict Resolution, Social Indicators Research, Social Science Perspectives Journal, Journal of Crime and Justice. De artikelen die hierin verschijnen, worden tevoren beoordeeld door experts (peer-reviewed).

De redacteur van het Journal of Mind and Behaviour laat weten: “Een aantal van onze beoordelaars keek beslist verbaasd op bij de hypothese, maar het statistische werk was degelijk. De cijfers lagen er.”

Professor Raymond Russ, hoogleraar psychologie University of Maine, V.S.


Onderzoeken werden uitgevoerd in Amerika in o.a. Cleveland, Rhode Island en Washington D.C., in Manila op de Filippijnen, in Delhi in India, in Puerto Rico. En ook dichterbij, in Liverpool en in Den Haag. Overal traden positieve veranderingen op als er groepen van deze vredestichters bijeen waren.

In alle gevallen daalde de criminaliteit, en vaak ook het aantal ongevallen en ziekenhuisopnamen. Waar economische bedrijvigheid of de beurskoersen werden onderzocht, bleken die te stijgen, een teken van de positieve collectieve stemming.

Inmiddels is dit uitstralingsfenomeen, dat door de wetenschappers het Maharishi-effect is gedoopt, het best onderzochte sociologische verschijnsel ter wereld.

“In de onderzoeken die ik heb bekeken naar de invloed van het Maharishi-effect op conflicten, kan ik geen methodologische onvolkomenheden ontdekken en de bevindingen waren consistent in een groot aantal replicaties in vele verschillende geografische en conflictuele situaties. Hoe onwaarschijnlijk de veronderstelling ook mag klinken, ik vind dat we deze onderzoeken ernstig moeten nemen.”

Professor dr. Ted Robert Gurr, hoogleraar staatkunde en politieke wetenschappen, University of Maryland, V.S.


Misdrijven in NederlandIn Den Haag was een vredesgroep bijeen van 5000 TM-Sidhibeoefenaars in de kerstperiode 1984/5. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in de maanden december/januari dat jaar 30.000 misdrijven minder dan gewoonlijk in deze maanden, een daling van 15,6% in heel Nederland. “De kans dat de daling van de misdaad tijdens het congres in Den Haag door toeval kwam, is praktisch uitgesloten”, zegt drs. Antoon van der Burgt, indertijd als statisticus werkzaam bij Philips Eindhoven. Die kans berekende hij op minder dan 1 op de duizend. Met kerst 1978/9 was er in Duitsland een groep TM-Sidhibeoefenaars bijeen, die groot genoeg was om ook invloed te hebben op ons land (1450 deelnemers).

<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >