Vredestechnieken

Het is spijtig dat u niet tien jaar eerder uit de Himalaya’s bent gekomen, want dan zou de wereld er vandaag beslist anders uitzien.

Oe Thant, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, in 1968 tot Maharishi Mahesh Yogi

De vedische traditie, duizenden jaren oud, en toch levend tot op de huidige dag

Uit oeroude tijden klinken echo’s door van beschavingen waarin een paradijselijk leven bestond, leven in harmonie met de natuur. In harmonie met de innerlijke natuur van de mens.

In sommige afgelegen delen van de wereld zijn nog de methoden overgeleverd om zo’n ideale samenleving te scheppen, een vedische beschaving. De vedische traditie is hier en daar in de Himalaya’s blijven bestaan. Soms wisten zieners (rishi’s) in hun eigen bewustzijn de kennis van het verenigd veld te schouwen. Een groot ziener (maharishi) is in staat de kennis bovendien door te geven aan anderen.

“Het voordeel van TM vind ik dat je er zelf mee bezig kunt zijn. Onafhankelijk van een persoon of organisatie heb je thuis zelfstandig toegang tot stilte en zuiverheid. Verder vind ik het van belang dat er veel wetenschappelijk onderzoek over is gepubliceerd, meer dan over andere technieken voor meditatie of zelfontplooiing. Dat onderzoek laat zien dat de techniek werkt en gunstige effecten heeft op tal van gebieden.”

Professor dr. Geert-Jan Tangelder, hoogleraar fysiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Vredestechnieken
Door aan mensen in India de transcendente meditatie-techniek te leren, verwierf een meester, expert van de vedische traditie, de titel maharishi. De mensen waren gelukkig met zijn meditatiemethode, want zonder zich te hoeven terugtrekken uit de maatschappij, waren zij in staat innerlijke vrede te ervaren en verlichting te bereiken.

Bemoedigd door de resultaten besloot Maharishi in 1958 zijn werkterrein te verleggen naar de hele wereld. In zijn eentje trok hij van land naar land, Singapore, Maleisië, Taiwan, Hongkong, Hawaï, de Verenigde Staten en vandaar maakte hij verschillende malen reizen rond de wereld.

“Er was een natuurlijk gevoel, diep in mijn geest, dat er iets gedaan moest worden waardoor de mensen niet zouden lijden, want er is geen reden om te lijden.”

Maharishi Mahesh Yogi


In 1967 kwam Maharishi voor het eerst naar Nederland om te spreken in het Concertgebouw in Amsterdam. Inmiddels hebben meer dan vijf miljoen mensen over de hele wereld de transcendente meditatietechniek geleerd. Sinds 1990 woont Maharishi in Nederland, vanwaar hij zijn kennis van meditatietechnieken om vrede te stichten aanbiedt aan een wereld die in de greep verkeert van geweld, oorlog en terrorisme.

Zijn kennis over vredestichten, die al sinds mensenheugenis in de wereld heeft ontbroken, wordt door hem verklaard met behulp van de moderne wetenschap (hij studeerde natuurkunde in zijn jonge jaren). De kennis wordt verspreid met een wereldomspannend netwerk van satellieten.

Hoofdgebouw van
Maharishi’s organisatie
in Limburg
De wereld heeft veel geleden doordat zij is losgeraakt van het ware pad van vrede en geluk. Duizenden jaren van lijden zullen niet langer aanhouden. We kunnen permanent vrede scheppen op aarde. De kennis is er. Nu is het de tijd. Iedereen moet nu kiezen tussen bommen of vrede. Laat ons gaan voor vrede. Laat ons allen – elk mens en elk land en alle landen tezamen – genieten van een staat van leven waarnaar alle volkeren eeuwenlang hebben gestreefd.

Maharishi Mahesh Yogi, grondlegger van de vredestechniek van het verenigd veld


<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >