Vredestechnieken

Gebouwen in de Verenigde
Staten, specifiek opgetrokken
voor gezamenlijke beoefening
van de vredestechniek van het
verenigd veld.

Coherentie verspreiden

Via het verenigd veld kan coherentie zich onmiddellijk verspreiden en het collectief bewustzijn beïnvloeden in de richting van harmonie en vrede. We zagen al dat dit werkt met het EEG. Het werkt ook met hormonen en vergelijkbare boodschapperstoffen in de hersenen.

Een van die boodschapperstoffen, serotonine, brengt een geluksgevoel teweeg. Dit ‘gelukshormoon’ neemt toe tijdens beoefening van transcendente meditatie en het TM-Sidhiprogramma.

Een schooljongen van twaalf uit een naburig dorp merkte heel goed wanneer er op een weekend een grote groep mensen bijeen was om het TM-Sidhiprogramma te beoefenen. Dan voelde hij zich van binnen heel gelukkig. Hoe groter de groep was, hoe gelukkiger de jongen werd.
Op school hoorde hij over het gelukshormoon serotonine en toen bedacht hij een experiment. Volgens hem moest het serotonine niet alleen stijgen in de groep mensen die samen mediteerde, maar ook in de mensen in het naburige dorp.
Wetenschappers vonden het een interessante vraagstelling en voerden het experiment uit zoals de jongen had voorgesteld. En wat bleek? De slimmerik had gelijk. De meditatiegroep had inderdaad een effect op de hoeveelheid gelukshormoon in de mensen uit het dorp, ook al mediteerden die zelf niet.

Vrede is dus besmettelijk. Tenminste, wanneer je vanaf het diepste niveau werkt. Vanaf het niveau van het verenigd veld.

Als mensen door een vredescheppende techniek te beoefenen geluk, vreugde en vrede kunnen verspreiden in de samenleving, dan is de hele gemeenschap te veranderen van gestrest naar vredig.Gelukshormoon serotonine
Serotonine stijgt door de meditatie. Links staan de waarden van de controlegroep. Rechts de waarden van beoefenaars van de TM-techniek voor en na de meditatie. Het serotonine werd standaard gemeten door het uitscheidingsproduct ervan in de urine te bepalen.

Bron: Bujatti en Riederer. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation Technique, Journal of Neural Transmission, 39(3): 257-267, 1976Er bleken pieken op te treden in het serotoninegehalte wanneer de groep TM-Sidhibeoefenaars groot was, bijvoorbeeld honderd meer dan het gemiddelde. Dit gold niet alleen voor de groepsdeelnemers, maar evengoed voor niet-mediterende buurtbewoners.

Bron: Pugh e.a. Can time series analysis of serotonin turnover test the theory that consciousness is a field? Society for Neuroscience Abstracts 14: 372, 1988

<  vorige pagina    -    inhoud    -    volgende pagina  >