Een nieuwe vredestechniek

Geachte lezer,

Oorlog vernietigt miljoenen levens. Het helen van het leed en de trauma’s duurt twee tot drie generaties. Ook het herstel van de economische schade neemt lange tijd in beslag. En dat terwijl oorlogen momenteel met een nieuwe techniek eenvoudig te voorkomen zijn.

De geschiedenis van de mensheid is doortrokken van geweld, oorlogen en conflicten, maar toch is de situatie nu anders. In deze tijd met zijn massavernietigingswapens is een handjevol mensen in staat de wereld te vernietigen. En met zo’n ongrijpbare vijand werkt het oude systeem van afschrikking en onderhandelingen niet meer.

Bij de aanslagen van 11 september 2001 bleek dat zelfs het machtigste land ter wereld niet in staat is zijn burgers te beschermen tegen terroristische aanslagen. En het wordt erger. De bommen die als reactie hierop in Afghanistan en Irak terecht zijn gekomen, maken geen onderscheid tussen vriend en vijand en de haat neemt hand over hand toe. Steeds meer mensen zijn bereid hun leven op te offeren in een ontwrichtende zelfmoordaanslag.

Niemand is meer veilig. Niet in Europa. Niet in Nederland.

Ook onze materiële welvaart hangt af van vrede. Oorlog verstoort de wereldhandel. Hele sectoren lijden verlies. Een vermogen kan slinken in de loop van enkele uren. Het voorkómen van oorlogen en terroristische aanslagen is noodzakelijk voor het veiligstellen van kapitaal en verdient de hoogste prioriteit.

Op deze website vindt u de methode om dit te verwezenlijken en de manier waarop ú daaraan kunt bijdragen.

Met vriendelijke groet,

dr. Willem Meijles, Raja van Nederland