.

Armoede de wereld uit

In de RAI
Conferentie op maandag 12 december 2005, van 14.00 – 17.00 uur:

 • Inauguratie van een wereldwijd programma om de armoede uit te bannen
 • Aankondiging van de uitgifte van een nieuwe universele ontwikkelingsmunt, de Raam
 • Oprichten van Maharishi Colleges van Vedische Economie
 • Oprichten van Maharishi Colleges van Vedische Landbouw

Een van de sprekers is dr. Benjamin Feldman, Minister van FinanciŽn en Planning van het Universele Land van Wereldvrede

Samenvatting van zijn rede:

Op basis van onze kennis van de wereldeconomie hebben wij een nieuwe benadering ontworpen voor het uitbannen van armoede door een ontwikkelingsmunt voor de hele wereld, de Raam. De Raam-valuta zal de middelen verschaffen om vele productieve projecten op te starten die anders niet zouden beginnen door geldgebrek in de nationale schatkist.

Door haar gezag kan een regering elke wet aannemen. Dit betekent dat de regering kan beslissen de Raam als een aanvullende munteenheid van de nationale munteenheid uit te brengen, en het te gebruiken voor de opstartkosten van de ontwikkeling van ongecultiveerde stukken land met agrarische mogelijkheden, om zo winstgevende export van biologische voedingsmiddelen te verkrijgen zonder dat enige investering uit de nationale schatkist nodig is.
De Raam zal alleen circuleren totdat het project door export inkomen in buitenlandse valuta gaat verdienen; en dan worden teruggetrokken. Zo zal het geen inflatie veroorzaken in het land.

Het uitbannen van armoede zonder de nationale schatkist uit te putten

Dit hele concept van het uitbannen van armoede zonder enige nationale valuta te gebruiken heeft een grote intellectuele aantrekkingskracht; in de eerste drie jaar van het project zal het zich in de praktijk bewijzen.
Aanwezig zijn

 • het vruchtbare land,
 • de mensen met hun intelligentie en creativiteit,
 • het voornemen van de regering om armoede uit te bannen,
 • en de expertise bestaat bij ons om het voornemen van de regering te vervullen zonder gebruik te maken van de financiŽle hulpbronnen van de regering en zonder de schatkist van de regering bloot te stellen aan de druk en verplichting van buitenlandse leningen.

Principes waarop het programma om armoede uit te bannen is gebaseerd

 1. Begin het programma door eerst de armoede uit te bannen: Geef vanaf het allereerste begin van het programma de mensen een goede behuizing en verdubbel op zijn minst hun huidige inkomen.
 2. Verminder het aantal arbeidsuren van de minderbedeelden, zodat ze meer tijd hebben voor spirituele of religieuze activiteiten overeenkomstig hun culturele erfgoed.
 3. Richt Maharishi Colleges van Vedische Economie en Maharishi Colleges van Vedische Landbouw op om de arbeidsreserve te leren hun productiviteit te vergroten, zodat ze meer verdienen terwijl ze minder uren per dag werken; en wijs hen de weg om exportproducten te produceren voor maximale winst.

Schets van het beleid gepresenteerd door de Minister van FinanciŽn en Planning van het Universele Land van Wereldvrede


Programma om armoede uit te bannen

De viering van een nieuwe toekomst voor de hele mensheid is ontstaan uit de kennis van de Totale Natuurwet die nu voor ons beschikbaar is – en het geeft een nieuwe benadering om armoede uit te bannen en permanente vrede te vestigen in de wereld.

Wij lanceren een wereldwijd programma van 10 biljoen dollar om armoede te verdrijven, dat onuitputtelijke rijkdom zal brengen en zelfvoorziening in de economie van ieder land.

Er kan geen vrede zijn in een wereld waar van de zeseneenhalf miljard mensen op de wereld er bijna anderhalf miljard een inkomen hebben van minder dan een dollar per dag.

Er is ongeveer twee miljard hectare ongebruikt land geschikt voor landbouw, alleen al in 70 arme landen van de wereld. Als dit ongebruikte land zorgvuldig wordt ontwikkeld, wat door ons programma praktisch uitvoerbaar is, is het mogelijk om het armste kwart van de wereldbevolking uit hun bittere armoede te halen.

De opstartkosten per hectare (voor $ 5.000 per hectare, inclusief kapkosten, irrigatie, enz.) zullen oplopen $ 10 biljoen dollar.
Terwille van eenvoud van management hebben we het totale project van het ontwikkeling van biologische landbouw van 2 miljard hectare in 68 landen opgedeeld in 2000 eenheden van een miljoen ha over de hele wereld.
We nodigen investeerders uit om hun keus te maken uit een aantal eenheden. FinanciŽle instellingen en vermogende leiders van alle landen worden uitgenodigd om deel te nemen volgens hun keuze. Onze zorg zal zijn om toe te zien dat hun investeringen absoluut risicovrij zijn door verzekering en herverzekering.
Wij houden het beleid dat wordt uitgestippeld door de investeerder in ere. Zij hebben zeggenschap over de rentevoet en alle aspecten van hun deelname, omdat het project beslist een winstgevend project gaat worden. Allen zullen hun deel hebben.

De toekomst is aan het programma voor armoede-verdrijving door risicovrije winstgevende rente-inkomsten.

Wij staan open voor elke valuta, waaronder onze eigen nieuwe ‘universele ontwikkelingsmunt, de Raam.’

Wij zijn vastbesloten de armoede te verdrijven en we zijn bereid iedere mogelijke benadering te volgen. Buitenlandse valuta zijn vanzelfsprekend betrokken bij de import- en exportfacetten van het project in elk land, dus elke onderneming zal een multivalutaproject zijn.

Op deze wijze zien we dat ons programma om armoede uit te bannen toebehoort aan iedereen en het zal een middel zijn om onze wereldfamilie te verenigen ondanks verschillen in valuta en vele, vele verschillen in onze wereldfamilie.

De bedoeling van het programma voor armoede-verdrijving is om de lokale leiders van de bevolking te helpen hun ongebruikte land met agrarisch potentieel te cultiveren om biologische producten te verbouwen voor de export. De wereldwijde vraag naar gezond voedsel groeit snel en biologische producten maken een hoge prijs op de markt in rijke landen.

Een onmiddellijke doelstelling van het programma is om het lokale inkomen substantieel te vergroten door het scheppen van grotere werkgelegenheid tegen een royaal loon in landelijke gebieden waar de kans op werk vaak ontbreekt. Met grotere welvaart hoeven moeders niet buitenshuis te werken, maar kunnen ze de komende generatie behoorlijk opvoeden. Jonge mensen krijgen de kans om hun vormende jaren te benutten voor de ontplooiing van hun volle creativiteit en intelligentie op school.
De bouwkosten van nieuwe huisvesting, scholen, klinieken en gemeenschapsvoorzieningen voor boeren en hun gezinnen maken integraal deel uit van het project.
Lokale traditionele bestuurders hebben hiervoor al miljoenen hectare die onder hun beheer vallen, aangewezen en beginnen met praktische stappen om landbouw op grote schaal in te voeren in het volgende groeiseizoen.
Er zijn masterplannen gemaakt voor tal van deze projecten met een ordelijk wegensysteem dat de boerendorpen met elkaar verbindt, elk met ongeveer 100 huizen en verantwoordelijk voor het bewerken van 2500 hectare land. Ook wordt een regionale hoofdstad gebouwd met een universiteit en een centraal ziekenhuis, zodat niemand zich gedwongen voelt zijn moederland te verlaten vanwege gebrek aan zorg of werkgelegenheid. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van ontwerp- en planningprincipes in overeenstemming met de Natuurwet om vrede en een goede toekomst in de gemeenschap te bevorderen.
Tevens wordt moderne landbouwapparatuur, management expertise en marketing van de biologische gewassen verzorgd door experts van de Maharishi Universiteit van Wereldvrede.
Een deel van elk project wordt bestemd voor internationale programma’s, zodat naarmate de economie van een gebied groeit, andere regio’s niet achterblijven.

Een uitnodiging aan financiers om deel te nemen in het Wereldprogramma voor de Uitbanning van Armoede

Met toenemende rijkdom bloeit vanzelfsprekend een nieuwe zelfvoorzienendheid op die kracht en stabiliteit verschaft aan een volk en de wereld als geheel.
Er bestaan contacten met lokale bestuurders in 23 van de 68 armste landen van de wereld die toegang hebben tot ongeveer 600 miljoen hectare ongebruikt land met landbouwpotentieel. Dit is eenderde van de twee miljard hectare die – wanneer ze in cultuur genomen worden voor biologische landbouwproducten de armoede de wereld uit helpen – het doel van het Wereldprogramma voor de Uitbanning van Armoede. We hebben daarom een heel goed veld voor ons project. We brengen dit naar voren bij financiers wanneer ze kun keuze maken als pionier van het Wereldprogramma voor de Uitbanning van Armoede.

 


Entire contents copyright © 2005 Maharishi Vedisch Instituut.
All rights reserved.
Please refer to legal details concerning copyright and trademark protection.
Comments send to: webmaster

Last update: 4/2005