Oproep aan iedereen met hart voor Nederland

400 mensen erbij gezocht

met kracht, vitaliteit en overtuiging
om Nederland onoverwinlijk te maken.

We zoeken u – iemand met principes die vitaal en sterk is – om te worden opgeleid in de loop van vier maanden (parttime) in Maharishi’s meditatietechnieken die totale ontwikkeling teweegbrengen zodat u in staat bent uzelf en uw land onnoemelijk sterk, onkwetsbaar en onoverwinlijk te maken.

Onoverwinlijkheid met zuiver vreedzame middelen dus. Wat is er nu vreedzamer dan mediteren? Deze meditatietechnieken brengen vrede in uzelf en stralen een oersterke vrede uit in de omgeving.

Onoverwinlijkheid is meer dan vrede. Vrede betekent afwezigheid van oorlog. Onoverwinlijkheid betekent dat er nooit meer oorlog kan ontstaan.

Wat is er mooier dan een bijdrage te leveren aan nooit meer oorlog? Omdat de technieken zeer krachtig zijn, zijn er niet eens zoveel mensen voor nodig: 400 tot 500 in Nederland. Dan draagt Nederland optimaal bij aan wereldvrede.

Om precies te zijn 400 mensen in één groep of 500 mensen in groepen verspreid door Nederland. Omdat er al enkele groepen in Nederland actief zijn, waaronder ook mensen uit andere Europese landen, verkeren we in de gelukkige positie dat we momenteel met 400 extra krachten kunnen volstaan.

Kom ons versterken. Er zijn in Nederland al een paar honderd mensen opgeleid in de ervaring van opborrelend geluk en het uitstralen van onoverwinlijkheid door beoefening van Transcendente Meditatie en het TM-Sidhiprogramma, waaronder Yogisch vliegen. Op enkele plaatsen in Nederland komen er al 50-250 Yogische vliegers dagelijks bijeen om hun meditatie te versterken en het uitstralingseffect te vergroten. Maar we hebben meer Yogische vliegers nodig voor een permanent effect van onoverwinlijkheid in Nederland. Yogisch vliegen wil zeggen dat je de zwaartekracht kunt overwinnen en dat betekent dat je de natuurwetten kunt verlevendigen die voor levensbevorderlijke invloeden door de gehele samenleving zorgen.

Hebt u de spirit en vitaliteit en bent u bereid uw tijd te besteden aan de ervaring van geluk en krachtige groei in de ervaring van energie en onoverwinlijkheid?
De opleiding tot Yogisch vlieger vindt geregeld plaats in ons land. De eerste stap is het leren van Transcendente Meditatie (TM).
Kom nu naar een TM-centrum voor de informatielezing.

Bekijk ook de video hiernaast van het eerste stadium van Yogisch vliegen zodat u zich een voorstelling kunt maken hoe het eruit ziet.

Yogisch vliegen - Uploaded by DePers   

Maar het supergevoel wanneer men werkelijk opstijgt, dat is niet te beschrijven, dat weet men pas echt als men het zelf doet. Geweldig om te doen, versterkend voor uzelf en noodzakelijk voor uw land.
Dit is het moment. Nederland heeft u nodig.

Dr. Paul Gelderloos, premier Vredesregering Nederland

Nadere informatie en aanmelden:
Emailadres: iwcvos@gmail.com
Tel. 0475-331639, mobiel: 06 4193 1008

Bent u geïnteresseerd?
Dan raden we u aan verder te lezen tot het einde van de homepage.


Hoe terrorisme en oorlog te stoppen

Het lijkt alsof de enige afweer tegen terrorisme en oorlog bestaat uit geweld. Maar uit tientallen jaren ervaring in het Midden-Oosten blijkt dat het doden van terroristen (en onvermijdelijk ook onschuldige slachtoffers) alleen leidt tot het creëren van meer terroristen.

Nu is er gelukkig een bewezen alternatief. Een ontdekking die door regeringen en de media over het hoofd werd gezien, de ontdekking van een vredestechnologie.

Nu is het mogelijk om door bewuste interventie de cyclus van aanval en wraak te doorbreken met volkomen vreedzame middelen. Een technologie van vrede, een systematische procedure die het mogelijk maakt om vrede aan te steken even simpel als we licht aansteken.

Ieder land kan nu deze onoverwinlijke defensiestrategie benutten tegen geweld, terrorisme en gewapende aanvallen. En als regeringen er geen gebruik van willen maken, kan een handvol gewone mensen het voor hen doen, en vrede in eigen hand nemen.

Om ons voordeel te doen met deze ontdekking is er wel een omwenteling in het denken nodig. Tot nog toe zijn alle defensiemethoden gebaseerd op objectieve natuurwetenschap, op metalen wapens met elektronische, chemische en nucleaire kennis. Maar defensie gebaseerd op zo’n zuiver objectieve technologie heeft een breekpunt bereikt: we kunnen iedereen aanvallen, maar onszelf niet beschermen. Dat is duidelijk gebleken op 11 september 2001 in het World Trade Center in New York.

Gelukkig is deze nieuwe vredestechnologie goed gedocumenteerd in de afgelopen vijftig jaar en bevestigd in negentien gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken. In plaats van objectieve natuurwetenschap maakt deze benadering gebruik van subjectieve methoden die gebaseerd zijn op bewustzijn – waaronder meditatietechnieken – die al duizenden jaren bekend en geperfectioneerd zijn in de tijdloze vedische traditie van India.

In de vedische opvattingen hebben alle vormen van sociaal geweld en oorlog één onderliggende oorzaak, namelijk sociale stress en spanning: de angst en vijandigheid tussen groeperingen, landen, religies en zelfs wedijver tussen beschavingen. Het is maatschappelijke stress en wanorde – de chaos in het collectieve bewustzijn van een gegeven land en in de wereld als geheel – die uitbreekt als gewelddadig gedrag, oorlog en terrorisme.

Gebaseerd op honderden onderzoeken heeft de maatschappij geaccepteerd dat meditatie door een persoon stress, spanning en vijandigheid kan kalmeren in die persoon. Later bleek dat nieuw onderzoek aantoont dat groepen mediterenden die samenzijn met de intentie een positieve invloed te hebben op de maatschappij rond hen, eenzelfde kalmerend effect in de gemeenschap bewerkstelligen. Herhaalde tests tonen aan dat grote assemblees van experts in het vaak onderzochte Transcendente Meditatieprogramma stress, spanningen en vijandigheid kalmeren in het collectieve bewustzijn van de omgevende maatschappij – zoals gemeten aan verminderde misdaadcijfers, oorlogvoering en terrorisme.

Met andere woorden deze nieuwe benadering is ‘draadloos’, zoals radio en mobiele telefonie een coherentie invloed uitzenden door een onzichtbaar veld. In plaats van een zendstation maakt de vredestechnologie gebruik van het ingewikkeldste elektromagnetische apparaat dat ooit werd geschapen: de menselijke hersenen. Net zoals radiostations muziek uitstralen door het onderliggende elektromagnetische veld, zo wijst de research erop dat de geest van mensen die expert zijn in meditatie, wanneer zij samenkomen op een plaats om te mediteren, harmonie en vrede uitstralen door een onderliggend veld van bewustzijn.

Als het aantal deelnemers in zo’n assemblee op en neer gaat, gaan de statistieken van geweld op en neer met een sterke (omgekeerde) correlatie. De meest opmerkelijke studie, gebaseerd op statistieken van de Rand Corporation, toont dat tijdens de drie grootste assemblees van Transcendente Meditatie ooit in het westen gehouden – nabij of over de 7000 mensen per assemblee – terrorisme wereldwijd afnam met 72%

“Dit is opwindende research”, zegt een geleerde in vredesstudies, professor Ved Nanda, directeur van het internationale wetsstudieprogramma aan de Universiteit van Denver. “Het is een niet-traditioneel concept, maar de duidelijke bewijzen geven de theorie in mijn ogen geloofwaardigheid.”

Raymond Russ, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Maine en hoofdredacteur van het Journal of Mind and Behavior: “De hypothese deed zeker enkele wenkbrauwen fronsen bij onze reviewers. Maar het statistische werk is gedegen. De cijfers liggen er.”

Meer weten?

 • Klik hier voor het miniboek
  Permanent Peace – how to stop terrorism and war – now and forever
  Met daarin het hoofdstuk (in het Engels)
  Wat kun je nu doen om permanente wereldvrede te bewerkstelligen?
   
 • Klik hier voor de complete paperback (227 pagina’s)
  Permanent Peace – how to stop terrorism and war – now and forever
  < Amazon.com>

Het Transcendente Meditatie en het
TM-Sidhi-programma

De Transcendente Meditatie-techniek (TM) is een eenvoudige, simpel toe te passen, techniek die de geest in staat stelt subtielere niveaus van denken te ervaren. De techniek is eenvoudig en kan geleerd worden vanaf de kinderleeftijd.

Transcendente Meditatie

De TM-techniek is natuurlijk, dat wil zeggen dat het een moeiteloze techniek is die door iedereen zonder moeite kan worden geleerd en toegepast.
Tijdens de meditatie word je kalmer, terwijl je volkomen wakker blijft in een unieke toestand van alerte rust.
Als je geest stiller wordt, komt je lichaam tot diepe ontspanning.

 

Dan kun je de kalmste toestand van gewaarzijn ervaren, wanneer je geest alle gedachte-activiteit achter zich laat en niets anders ervaart dan jezelf. Er zijn dan geen gedachten of gevoelens, eenvoudig zuiver zijn.
Dit overschrijden van het denken wordt ‘transcenderen’ genoemd. Dit is het resultaat van Transcendente Meditatie: de geest komt tot rust zoals de golven op de oceaan tot rust komen. Dit is een uiterst aangename toestand. Maar er is meer.
Rust biedt het lichaam de gelegenheid zich te herstellen, wat leidt tot een revitalisering van het zenuwstelsel.

Transcenderen bleek samen te hangen met

 • grotere creativiteit,
 • een beter leervermogen,
 • een hoger IQ,
 • betere schoolprestaties,
 • hoger moreel redeneren,
 • meer coherentie (samenhang) in de hersengolven en
 • verbeterde geleiding in het zenuwstelsel.

Dit bleek uit wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie over de ruim 600 onderzoeken naar TM klik hier.

Het meditatieproces is natuurlijk en verloopt moeiteloos. Transcendente Meditatie heeft geen geboden en verboden. TM is door iedereen gemakkelijk te leren en te beoefenen, onafhankelijk van leeftijd, opleiding, leefwijze, godsdienst of cultuur.

Maharishi’s Transcendente Meditatietechniek is een praktische werkzame methode voor de ontwikkeling van meer energie, intelligentie en creativiteit – voor het ontwikkelen van de aangeboren vermogens van lichaam en geest, om een betere gezondheid te genieten, en meer geluk en succes in het leven.

TM-Sidhiprogramma

Het TM-Sidhi-programma brengt activiteit in de diepe rust in de geest die ontstaan is door beoefening van Transcendente Meditatie. Ook deze TM-Sidhitechnieken werken vanuit het denken. Maharishi’s TM-Sidhitechnieken zijn geavanceerde technieken die geleerd kunnen worden als men enkele maanden heeft gemediteerd. De TM-Sidhitechnieken worden aansluitend aan TM beoefend op een specifieke wijze die wordt geleerd tijdens de TM-Sidhicursus. Momenteel zijn er meer dan 2500 mannen en vrouwen in Nederland die de TM-Sidhicursus hebben gevolgd.
 
De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling die door TM op gang wordt gebracht, wordt door het TM-Sidhiprogramma versneld, zo blijkt uit onderzoek: TM-Sidhibeoefenaars ervaren vaker de stilte van transcendent bewustzijn en hebben een betere zintuiglijke waarneming en geest-lichaamcoördinatie.
Er is bij TM-Sidhibeoefenaars een verdere verbetering geconstateerd op o.a. het gebied van stress- en gelukshormonen, zenuwgeleiding, intelligentie en creativiteit.
 
  TM-programma voorafgaand aan TM-Sidhiprogramma

Yogisch vliegen, een onderdeel van het TM-Sidhiprogramma


(Yogisch vliegen hoeft niet per se in de lotuszit gedaan te worden.)

 
Een van de onderdelen van het TM-Sidhiprogramma is het Yogisch Vliegen.
In de eerste fase stijgt het lichaam op, maar valt het snel weer terug op de grond. Het gevolg is dat het lichaam sprongen maakt, wat hoppen wordt genoemd. Er is een verschil in hersenactiviteit tussen hoppen en gewoon springen, zo is aangetoond in het onderzoek van Travis waarop hij promoveerde tot doctor in de psychologie.
Een onderzoek waaraan een Nederlands psycholoog heeft meegewerkt, is het maken van topografische hersenkaarten, waarmee je nog tijdens de meditatie kunt zien in welke mate verschillende delen van de hersenen in eenzelfde golfpatroon functioneren. “De computers berekenen het waar je bij staat en dat levert heel mooie plaatjes op.  Er waren opmerkelijke verschillen tussen waken, mediteren, het TM-Sidhiprogramma en Yogisch vliegen. De hersenen kregen steeds meer één kleur, dat wil zeggen ze begonnen te functioneren als één geïntegreerd geheel, terwijl voordien elk deel bezig was met zijn eigen activiteit. Je kon op het moment van opstijgen bij het hoppen zien wat er in de hersenen gebeurde.”

Op het moment van opstijgen is het bewustzijn van de persoon die het Yogisch vliegen beoefent, in staat vanaf het diepste niveau van de natuur te functioneren, het verenigd veld, een niveau dat dieper ligt dan de zwaartekracht. Vanaf dat niveau is het mogelijk om wereldvrede te bevorderen.

Onoverwinlijkheid voor de maatschappij

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat het gezamenlijk beoefenen van de TM-Sidhi-technieken een positief uitstralingseffect heeft naar de maatschappij. Vooral gezamenlijk Yogisch vliegen heeft een sterke positieve uitstraling.

Gezamenlijke beoefening van het Yogisch vliegen door groepen mensen is gecorreleerd met:

 • vermindering van verkeersongelukken,
 • verlaging van misdaadcijfers,
 • vermindering van ziekenhuisopnames,
 • vermindering van infectieziekten,
 • economische groei,
 • vermindering of beëindiging van oorlogshandelingen en
 • tal van andere positieve trends.

Deze positieve trends ontstaan doordat de groepsgewijze toepassing van Yogisch vliegen de natuurwetten verlevendigt, niet alleen voor de beoefenaars zelf maar ook als uitstralingseffect naar de omgeving. Door toepassing van Yogisch vliegen is het mogelijk om maatschappelijke stressfactoren te neutraliseren.
De opleiding in de TM-Sidhitechnieken in een groep heeft als doel om de persoonlijke groei van de beoefenaar te bevorderen, maar ook om maatschappelijke problemen op te lossen. Afhankelijk van de grootte van de groep beoefenaars zal het effect groter of kleiner zijn. Een kleine groep zal bijvoorbeeld alleen effect hebben op de stad waarin de groep samenkomt, terwijl een grotere groep een positief uitstralingseffect heeft voor heel Nederland, of zelfs voor de hele wereld.
Voor Nederland is een minimum aantal van 400-500 Yogische vliegers noodzakelijk. Nederland was het eerste land dat dit aantal bereikte, merendeels dankzij buitenlandse deelnemers. Zij vertrekken om hun eigen land onoverwinlijk te maken. Nu moeten Nederlanders het overnemen. In verschillende landen is men al evenver gevorderd als in Nederland. Deze groepen versterken elkaars effect wereldwijd. Voor de hele wereld wordt daarenboven gestreefd naar enkele groepen van 8000 personen.

De Onoverwinlijkheidscursus biedt ondersteuning bij de groei naar een volledig ontwikkelde persoonlijkheid. Tegelijkertijd dragen deze Yogische vliegers bij aan een Onoverwinlijk Nederland.

Maharishi’s Transcendente Meditatie wordt onderwezen door bevoegde TM-docenten in een eenvoudige gestandaardiseerde cursus. Er is vijftig jaar ervaring mee opgedaan.
In Nederland hebben 76.000 mensen de TM-techniek geleerd, wereldwijd ligt dit aantal op vijf miljoen. De TM-Sidhicursus wordt sinds 1976 gegeven. Ook hiermee is al door tienduizenden mensen ervaring opgedaan.

Wil je meer weten over het TM-programma en hoe het te leren klik dan hier.

Natuurwetenschappelijke verklaring waarom bij Yogisch vliegen het lichaam omhoog kan komen tegen de zwaartekracht in.

De theoretische natuurkunde heeft onlangs ontdekt dat de hele verscheidenheid van het universum één gemeenschappelijke oorsprong heeft.
Deze oorsprong is, volgens de verenigde kwantumveldtheorieën uit de moderne natuurkunde, het verenigd veld. Dit verenigd veld vormt de levendige oorsprong van alle natuurwetten die het enorme universum in perfecte orde besturen - de totale natuurwet.
Hierdoor kan nu elke natuurwet worden uitgedrukt vanuit het standpunt van de totale natuurwet en kan elk aspect van leven worden ervaren vanuit de totale natuurwet.
Tijdens beoefening van het Yogisch vliegen stimuleert de bewuste geest rechtstreeks dit fundamentele verenigd veld, van waaruit alle natuurwetten worden beheerst. Tijdens Yogisch vliegen verlevendigt de geest de zwaartekracht.
Het lichaam gaat spontaan de lucht in tegen de zwaartekracht in, louter door een gedachte-impuls. Dit betekent dat de geest op dat moment de zwaartekracht beheerst.
De zwaartekracht is de meest fundamentele en krachtigste van alle natuurkrachten. Dit meesterschap over de zwaartekracht laat dus zien hoe de menselijke geest de totale natuurwet verlevendigt.

Yogisch vliegen is leuk om te doen!

Wetenschappelijk onderzoek o.a. gepubliceerd in o.a.

 • Gelderloos, e.a. The TM and TM-Sidhiprogram and reported experiences of Transcendental Consciousness, Psychologia32: 91-103, 1989 (CP5, 397)
 • Orme-Johnson e.a., Topographic EEG brain mapping during Yogic Flying. International Journal of Neuroscience38, 427-434, 1988
 • Travis, EEG coherence and power during Yogic Flying, dissertatie (CP5, 375), zie ook Dissertation Abstracts International 49(8): 3493B, 1988

“TM opent het bewustzijn voor het onbegrensde reservoir van energie, creativiteit en intelligentie dat diep in ieder aanwezig is.
Als we het TM-Sidhiprogramma beoefenen, zullen we altijd bewust beginnen te denken vanaf dit diepste niveau van intelligentie. Iedere gedachte die daar bewust uit opkomt, heeft de steun van alle natuurwetten. En iedere gedachte die de volledige steun van de natuur heeft, zal snel vervuld worden. Zonder tijdverlies, zonder worsteling of geharrewar. Zonder obstakels of belemmeringen zullen onze gedachten vervuld worden.
Het TM-Sidhiprogramma is een heel, heel waardevol programma voor succes in het leven. Wat we ook wensen, we zullen niet hard hoeven te ploeteren om het te bereiken.”

- Maharishi Mahesh Yogi,
grondlegger van het TM- en TM-Sidhiprogramma

Relevante links


Hoger bewustzijn

Er zijn zeven stadia van bewustzijn.
Waken, dromen en slapen zijn de drie bewustzijnstoestanden waarmee iedereen vertrouwd is.

Hoger bewustzijn begint met transcendent bewustzijn, het stille bewustzijn dat optreedt tijdens de beoefening van Transcendente Meditatie. Dat is de vierde bewustzijnstoestand.

Wanneer de stilte van de meditatie voortduurt na de meditatie is dit het begin van de ontwikkeling naar de vijfde bewustzijnstoestand, kosmisch bewustzijn. (Voor een overzicht van alle bewustzijnstoestanden zie verder).

Maharishi legde uit wat er door de meditatie op gang gebracht wordt uit als: Doe minder en bereik meer.

“Transcendente Meditatie maakt de actieve geest vanzelf volledig stil en die stilte blijft wanneer we uit de meditatie komen. De geest blijft dan stil en is tegelijkertijd actief, stil en actief.
Er bestaat een oneindige mate van creativiteit in het bewustzijn van iedereen, en Transcendente Meditatie ontvouwt dat heel gemakkelijk, heel simpel. Met deze verhoogde creativiteit hoeven de mensen niet zo hard te werken.
Het enige wat men hoeft te doen is de geest naar binnen te keren. Om een pijl met grote kracht weg te schieten is het zaak de pijl terug te trekken en los te laten – de pijl vliegt dan zeer ver en raakt het doel met grote kracht.
De geest met zijn wens moet (net als de pijl) teruggetrokken worden, moet gebracht worden naar een toestand van stilte en op dat punt, in die toestand van transcendent bewustzijn, is er geen vergissing bij het voortstuwen van je wens en komt hij tot vervulling. Dit is de manier om onze wensen tot vervulling te brengen. Succes wordt dan ook niet bereikt door hard te werken. Succes wordt bereikt door het genieten van het oneindige organiserend vermogen van de natuurwet ten gunste van onszelf. Transcendente Meditatie brengt ons de steun van de natuurwet en de creativiteit van de natuurwet die het hele universum bestuurt.
Voor mediterenden wordt het dan zeer gemakkelijk om iets te bereiken.
Het gaat hier om een grote wetenschap van het leven die geen inspanning vraagt. Geniet en vervul je wensen – dat is het thema van een waarlijk ontwikkeld mens. Dit is het verschil tussen een ontwikkeld mens en een onontwikkeld mens. Een ontwikkeld mens weet hoe de dingen te doen zodat hij niet vermoeid raakt, terwijl een onontwikkeld mens overal moe van wordt.
Het principe van Transcendente Meditatie is de afwezigheid van hardheid in het leven. Dit grote principe is: doe minder en bereik meer.”

De ontwikkeling die op gang gebracht wordt door beoefening van Transcendente Meditatie, is door middel van wetenschappelijk onderzoekuitgebreid gedocumenteerd. Fysiologisch onderzoek bevestigt dat er inderdaad een vierde bewustzijnstoestand optreedt tijdens beoefening van Transcendente Meditatie.

Een bewustzijnstoestand wordt in de wetenschap gedefinieerd door tegelijkertijd optreden van een subjectieve ervaring en objectief meetbare veranderingen. In een laboratorium kan een elektro-encefalogram (EEG) worden gemaakt waarop veranderingen te zien zijn in de hersenwerking, en ook treden bijvoorbeeld veranderingen op in de oogbewegingen en in de ademhaling.

Tijdens slapen is er geen bewustzijn, de ademhaling gaat diep en langzaam en op het EEG zijn langzame hersengolven te zien. Tijdens dromen zijn er snelle oogbewegingen achter de gesloten oogleden, Maakt men iemand op dat moment wakker, dan zegt hij dat hij aan het dromen was.

Tijdens waakbewustzijn is de persoon zich bewust van zijn gedachten en van zijn omgeving. Op het EEG zijn snelle ritmen te zien. Wanneer er een computer op het EEG wordt aangesloten, zijn de frequenties te analyseren. Het blijkt dat de meeste mensen een allegaartje aan frequenties hebben, die niet synchroon lopen als ze van verschillende plaatsen op het schedeldak worden opgenomen. De verschillende delen van onze hersenen werken gewoon niet al te best samen. Een teken van de hedendaagse stress.

Tijdens transcendent bewustzijn treden op het EEG gelijkmatige patronen op die zich over de hele hersenen verspreiden en met elkaar in fase zijn: coherentie. Dit is een teken van de mate van innerlijke vrede en harmonie die optreedt tijdens de vierde bewustzijnstoestand. Ook is de ademhaling extreem rustig. Door de grote rust heeft het lichaam op dat moment weinig zuurstof nodig.

Dat er inderdaad een overgang optreedt naar een vierde bewustzijnstoestand is o.a. gepubliceerd in de doctorsthese van dr. R.K. Wallace.

Klik hier voor wetenschappelijke literatuurverwijzingen...

Ordelijkheid in de hersenfunctie

Klik om te vergroten

Tijdens de Transcendente Meditatie-techniek (TM) vertonen EEG-afleidingen van verschillende plaatsen van het hoofd een verhoogde mate van coherentie: de hersengolven zijn over een grote afstand in fase, ze gaan gelijk op. Dat ziet er in de figuur uit als een wit ‘bergje’.
De eerste figuur laat de hersenwerking zien van iemand die twee weken TM beoefent. Tijdens de meditatieperiode is een begin van coherentie te zien aan het rijtje witte bergjes, maar nog onderbroken, niet stabiel. Als de persoon ophoudt met mediteren (aan de bovenzijde van de figuur), eindigt ook de coherentie. Rechts naast de grafieken staat de meditatieperiode aangegeven.
De tweede figuur is opgenomen bij iemand die vier maanden TM beoefent. In de figuur is te zien dat deze coherentie zich uitbreidt naar andere frequenties: er komen rijen bergjes naast elkaar. Bovendien blijft de coherentie na de meditatie bestaan. Dit laatste wijst op stabilisering van innerlijke rust en helderheid, het begin van de groei naar de vijfde bewustzijnstoestand.
De derde figuur toont de hersenwerking van iemand die twee jaar mediteert. Dit beeld ziet er anders uit: al voor de meditatie begint, is er coherentie te zien. Dus de persoon is al goed op weg naar kosmisch bewustzijn. Verder zijn de frequenties waarin coherentie optreedt, toegenomen (breder geworden). De registratie tijdens de meditatie verschilt nauwelijks meer van die erbuiten: de hersenen zijn eraan gewend om ook buiten de meditatie coherent te blijven functioneren.
De vierde figuur toont tenslotte een persoon die al vijftien jaar mediteert. Over de hele breedte van de frequenties is er continu coherentie te zien. Deze persoon had een verantwoordelijke functie en werd door collega's als een stabiele, aangename en betrouwbare persoon beschouwd.

Bron: P. Levine The coherence spectral array (COSPAR) and its application to the study of spatial ordering in the EEG. Proceedings of the San Diego Biomedical Symposium15 (1976) (CP1, 20). Het optreden van coherentie is in tal van andere onderzoeken bevestigd. Zie o.a. M.C. Dillbeck e.a. Short-term longitudinal effects of the TM technique on EEG power and coherence, International Journal of Neuroscience 14 (1981): 147-151

Ook is grotere bloedtoevoer naar de hersenen gemeten tijdens beoefening van Transcendente Meditatie. De efficiëntie van de informatie-overdracht neemt toe. Zenuwen die boodschappen doorgeven aan de spieren werken efficiënter. Dit wordt o.a. benut bij de training van sportmensen.

Hersendelen die tevoren niet functioneerden, gaan na TM-beoefening meedoen met de algehele coherente hersenactiviteit. De coherente hersenpatronen komen bovenop de ritmen die horen bij waken, dromen en slapen, een ongewoon verschijnsel dat voor het eerst is waargenomen bij personen die Transcendente Meditatie beoefenen. Het is een teken van het begin van de vijfde bewustzijnstoestand: kosmisch bewustzijn. Subjectief vertellen deze personen dat zij op dat moment tegelijkertijd transcendent bewustzijn ervaren en waken, dromen of slapen. Het meest kenmerkend is dat zij zich bewust zijn van hun slaap.

De ontwikkeling naar hoger bewustzijn gaat gepaard met groei van het geestelijk vermogen. Met onderzoek is onder meer vastgesteld: toename van intelligentie en creativiteit, verbetering van het geheugen, grotere helderheid van waarneming en betere studieresultaten van studenten. (Voor wetenschappelijke gegevens hierover klik op ‘bewustzijn-gebaseerd onderwijs’ in de linkermenubalk.)

Ook het lichamelijk functioneren verbetert, wat leidt tot een betere gezondheid en een gezondere lifestyle met als onderzoeksresultaten o.a.: verlaging van verhoogde bloeddruk, minder sigaretten- en alcoholconsumptie, minder ziekenhuisopnames, minder ziektekosten en een langere levensduur.

Wanneer kosmisch bewustzijn volledig stabiel is en men 24 uur per dag transcendent bewustzijn ervaart tegelijk met waken, dromen en slapen, is dit de beginfase van de toestand van verlichting.

Maharishi antwoordde in een interview met de krant van de University of California in Los Angeles op de vraag:

Wat is verlichting?

“Verlichting betekent het ontbreken van duisternis, de afwezigheid van duisternis. En ‘afwezigheid van duisternis’ houdt in: geen vergissingen, geen zwakte, geen tekortkomingen – succes alom, vervulling van wensen alom – dat is verlichting. Een leven in volledige overeenstemming met de natuurwet. Op spontane wijze ondersteunt de natuur ons: dan tasten we niet in het duister over wat dan ook.
De afgelopen vijftig jaar hebben miljoenen mensen TM geleerd en zijn zodoende bezig verlichting te verwerven. Dit houdt in dat zij in toenemende mate in overeenstemming met de natuurwet leven. Dat betekent meer succes aldoor, geen fouten in het leven, geen nadeel voor anderen – dat is verlichting door Transcendente Meditatie.”

Wat is naar uw mening de waarde ervan dat studenten de TM-techniek leren?

“Het leven van de student bestaat uit het verwerven van zoveel mogelijk kennis – en waar mogelijk totale kennis. Wanneer zij Transcendente Meditatie leren, leren zij tegelijkertijd de principes van Transcendente Meditatie – totale kennis.
Transcendent bewustzijn is het verenigd veld van alle wetten van de natuur. Je weet wat het verenigd veld is? De kwantumveldtheorie heeft vastgesteld dat er één verenigd veld is van alle natuurwetten aan de basis van alle creativiteit van de natuurwet. Als we transcenderen, bereiken we dat niveau van intelligentie dat alle kennis inhoudt. Dit nu is verlichting. We beginnen spontaan beter te denken – beter in elk opzicht: goed voor iedereen, nuttig voor iedereen en met een snelle vervulling van onze wensen. Dat is verlichting.
Het leven van een student bestaat eruit alle kennis die maar mogelijk is te verwerven, om alle creativiteit die maar mogelijk is te ontwikkelen. Er bestaat een oneindige mate van creativiteit in ieders bewustzijn, en transcendente meditatie ontvouwt dat heel gemakkelijk, heel simpel; totale kennis kan dus door elke student bereikt worden. Aan het doel van elk studentenleven – het verwerven van kennis – kan dan ook beantwoord worden door het beoefenen van Transcendente Meditatie.”

Wat is naar uw mening de waarde ervan dat studenten de TM-techniek leren?

“Studenten kunnen de wereld herscheppen. De wereld heeft een opknapbeurt nodig, zij moet opnieuw opgebouwd worden. En in de grond van de zaak is er maar één ding dat de wereld opnieuw op kan bouwen – en dat is verlichting voor iedereen.”

Wat is de beste vraag die een journalist u ooit gesteld heeft?

“Dat wat u vandaag gevraagd hebt: wat is verlichting, omdat verlichting totale kennis betekent, de hele zaak, alles.”

[Einde van het interview met Maharishi.]

Kennis verschilt per bewustzijnstoestand

Hoe functioneren onze hersenen in de zeven bewustzijnstoestanden die door Maharishi’s Vedische wetenschap worden beschreven?

 1. Slapen
  Er is er geen enkele waarneming.
 2. Dromen
  De droomtoestand gelijkt op de slaap. Alleen is tijdens dromen het bewustzijn bezig opgeslagen indrukken te verwerken, wat een illusoire werkelijkheid oplevert. Het is alsof er een film aan de gang is die weinig te maken heeft met de realiteit.
 3. Waken
  In waakbewustzijn is het mogelijk een voorwerp waar te nemen via zintuiglijke prikkels. De informatie die via de zintuigen van buitenaf komt, gaat in de vorm van zenuwimpulsen naar de hersenen.
  Maar in de niet-verlichte toestand van bewustzijn wordt de ervaring van het Zelf tijdens waarnemen van de buitenwereld overschaduwd. Het is alsof de lamp naar buiten schijnt, maar niet naar binnen. De waarneming geschiedt tegen de achtergrond van een ‘overschaduwd’ en verward ‘scherm’ van bewustzijn. Waarneming van het voorwerp geeft daardoor hooguit een gekleurde en verminkte weergave. Hoe meer stress er in het zenuwstelsel zit (d.w.z. hoe donkerder het binnen is), hoe verder de waarneming van de werkelijkheid afstaat.
  Maharishi vergelijkt het bewustzijn wel met een film. Wanneer er een film op een wit scherm wordt geprojecteerd, wordt het doek volledig door de beelden in beslag genomen en valt het witte ervan niet op. Zo wordt ook het bewustzijn, het veld op basis waarvan we voorwerpen gewaar zijn, volledig in beslag genomen door de voorwerpen van waarneming, zonder dat we ons bewust zijn van datgene dat zich ervan bewust is.
 4. Transcendent bewustzijn
  Wanneer tijdens de beoefening van de Transcendente Meditatietechniek de ervaring ontstaat van absolute heelheid zonder waarneming van enige specifieke waarde uit de buitenwereld, dan verkeren we in de transcendente toestand van bewustzijn – voorbij elke zintuiglijke ervaring en voorbij elke gedachte. Het is alsof de lamp naar binnen schijnt, maar niet naar buiten. We zijn ons alleen bewust van het witte filmdoek en er worden geen beelden op geprojecteerd.
 5. Kosmisch bewustzijn
  Wanneer de lamp goed is opgehangen bij de deur, is zowel de binnenwereld als de buitenwereld goed waar te nemen. De uiterlijke waarneming vindt plaats tegen een helder innerlijk scherm van bewustzijn.
  In de kosmische toestand van bewustzijn worden binnen en buiten gezien als twee afzonderlijke waarden: het Zelf is absoluut, maar de buitenwereld niet. In deze toestand ziet men weliswaar de geprojecteerde filmbeelden, maar de ervaring van het witte doek – het Zelf – blijft eveneens voortdurend bestaan. Het innerlijke Zelf is onveranderlijk: wit; de uiterlijke omstandigheden die worden ervaren als niet-Zelf zijn wel veranderlijk: de filmbeelden.
 6. Verfijnd kosmisch bewustzijn of Godsbewustzijn
  In kosmisch bewustzijn is dankzij een onverward innerlijk scherm van bewustzijn de sterkte en stabiliteit bereikt die nodig is om de uiterlijke waarden diepgaand te onderzoeken. Bij het bereiken van dit hoogste niveau van helderheid en perfectie wordt de wereld buiten waargenomen in zijn volle relatieve luister: de film is vervullend en volmaakt. Dit is de toestand van verfijnd kosmisch bewustzijn die door Maharishi ook wel beschreven wordt als een toestand van Godsbewustzijn.
 7. Eenheidsbewustzijn
  In de toestand van volle verlichting – eenheidsbewustzijn – wordt het Zelf, het verenigd veld van de natuurwet, de basis van alle ervaring.
  Dit is te vergelijken met het beeld van een goudsmid, die de vorm waarneemt maar in elke vorm ook het goud ziet. Deze innerlijke ervaring van totale eenheid – oneindigheid – doordringt het bewustzijn tijdens elke situatie van waarnemen, denken, spreken en handelen. Het witte van het doek blijkt nu ook permanent deel uit te maken van de film, en wel als diepste waarde ervan.
  Het gewaarzijn is nog altijd in staat specifieke waarden waar te nemen, maar in plaats van ze enkel waar te nemen in termen van kleine heelheden (zoals een bloem, een olifant, een berg of een melkwegstelsel), zien we altijd de totaliteit – het verenigd veld.
  Terwijl de innerlijke werkelijkheid nooit wordt overschaduwd door welke uiterlijke waarneming ook, blijft de waarnemingsscherpte bewaard en wordt ze zelfs nog versterkt. We zien de bloem, maar het Zelf wordt nooit overschaduwd: specifieke waarden en kleine heelheden kunnen op basis van deze stabiliteit naar hun werkelijke intrinsieke waarde worden geschat, terwijl het besef van oneindigheid nooit verloren gaat.
  Dit wordt verlichte waarneming genoemd waarbij op geen enkel niveau duisternis wordt waargenomen, of het nu het niveau is van de zintuigen, de geest, het intellect of het zelf. Dit is een toestand waarin de volheid van het leven geleefd wordt op alle niveaus – het specifieke en het holistische, het innerlijke en het uiterlijke.

Naschrift: Wanneer we aandacht geven aan een specifiek persoon terwijl we verkeren in de gewone waaktoestand, dan kunnen we niet tegelijkertijd alle andere personen in gedachten houden. En dat kan tot problemen leiden. Een voorbeeld van de problemen die hierdoor ontstaan, zien we in de reguliere geneeskunde: door te focussen op geneesmiddelen voor een specifiek orgaan houdt men geen rekening met het effect van het geneesmiddel op andere organen en dit resulteert in onvoorziene riskante bijwerkingen.

Als we in Eenheidsbewustzijn zijn, hebben we het vermogen om alles in de hele wereld tegelijk in ons bewustzijn te houden. Daardoor verloopt ons leven gemakkelijker. We maken geen fouten meer.
Op het intellectuele vlak is het niet mogelijk om overal rekening mee te houden. Maar op het onbegrensde vlak van universeel bewustzijn zijn onze hersenen na oefening in staat op die wijze te functioneren.
Deze hogere bewustzijnstoestanden zijn niet te bereiken door er telkens aan te denken of door net te doen alsof. Het is net zoals een apparaat in de tuner-stand nooit in de cd-stand kan komen door te doen alsof. Je moet de schakelaar weten te vinden en die kunnen omdraaien.
Die schakelaar zit in ons zenuwstelsel en schakelt automatisch over naar ‘zuiver bewustzijn’ als we transcenderen met de TM-techniek (vierde bewustzijnstoestand). En na de meditatie wil het dikwijls omgeschakeld blijven staan (vijfde bewustzijnstoestand als dit continu het geval blijft).

Het TM-Sidhiprogramma leidt rechtstreeks op voor eenheidsbewustzijn (zevende bewustzijnstoestand). Tijdens beoefening van het TM-Sidhiprogramma schakelt ons zenuwstelsel automatisch over naar het functioneren in eenheidsbewustzijn. Ook na het beoefenen van de het TM-Sidhiprogramma blijft ons systeem bij voorkeur omgeschakeld staan.
Dan leven we een leven in volheid, in eenvoud, een leven zonder problemen, een leven waarin we kunnen bereiken wat we wensen door het alleen maar te wensen.
Dan zijn we in staat om wereldvrede te scheppen, om Nederland onoverwinlijk te maken.
 


Als u tot hier bent gekomen met lezen, dan hebt u inmiddels begrepen dat dit een serieus voorstel betreft.

Met deze meditatietechnieken is het inderdaad mogelijk om vrede uit te stralen en werkelijk oorlogen te doen stoppen.
Nog afgezien van de enorme voordelen die dit oplevert voor de persoon die de technieken beoefent.
Dit is een heel kostbare kennis om de individuele mens tot verlichting te brengen en het land onoverwinlijk te maken.
Wat we nu nodig hebben zijn honderd mensen in Nederland erbij om de omslag te maken naar een vreedzame samenleving.

Deze kennis is in de voorbije eeuwen niet beschikbaar geweest.
Nu deze kennis aanwezig is, is het aan ons om er gebruik van te maken.
Om deze kennis niet verloren te laten gaan, maar door te geven aan het nageslacht zodat ook zij de uitweg zullen weten uit de spiraal van geweld waarin de wereld gevangen zit.
We kunnen nu de geschiedenis veranderen van een tijd van verschrikkingen in een tijd van vrede en vooruitgang voor alle komende eeuwen.

U kunt daarbij helpen.
U krijgt er ongekende mogelijkheden voor terug.
En in ons land behouden we ons goede leven in vrijheid.
Help nu Nederland onoverwinlijk te maken!

Nadere informatie en aanmelden:
Emailadres: iwcvos@gmail.com
Tel. 0475-331639, mobiel: 06 4193 1008

[ Terug naar boven ]